WHS Logotyp

Sverige deltar i World Humanitarian Summit. Fokus kommer vara på frågor om jämställdhet och kvinnligt ledarskap inom det humanitära arbetet, att stärka samspelet mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingssamarbete samt förbättra villkoren för humanitär finansiering.

Foto: UNOCHA/Iason Athanasiadis

nyhet

Världen kraftsamlar för att möta och minska humanitära behov

Uppdaterad: 23 maj 2016

23-24 maj sammankallar FN regeringar och organisationer till det första humanitära världstoppmötet någonsin – World Humanitarian Summit (WHS) - i Istanbul.  Med över 130 miljoner människor i behov av humanitärt stöd världen över kommer detta möte mycket lägligt.

Det mänskliga lidandet i världen har nått oerhörda nivåer. Syrienkrisen och ett 30-tal andra större krishärdar runt om i världen har drivit över 60 miljoner människor på flykt. Samtidigt drabbas varje år runt 170 miljoner människor av klimatrelaterade katastrofer.

– Den humanitära situationen i världen är akut. Det är viktigt att flertalet länder ställer sig bakom de nya idéer som kommer fram under mötet för ett mer effektivt humanitärt bistånd men också vad gäller att minska framtida humanitära behov, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida.

Kostnaden för att hantera de humanitära behoven uppgår till 20 miljarder USD varav endast hälften beräknas kunna finansieras under året. Situationen kompliceras också av att det på många områden blir svårare för hjälpen att komma fram. Idag beräknas över 80 % av allt humanitärt arbete ske i konfliktrelaterade miljöer och det är inte ovanligt att biståndspersonal blir måltavlor i dessa konflikter.

För att hantera dessa utmaningar, organiseras World Humanitarian Summit (WHS) som syftar till att inspirera och återuppliva ett globalt engagemang för de humanitära principerna, initiera konkreta åtgärder och dela innovationer och erfarenheter som kan bidra till att rädda liv. För Sverige, som är världens 5:e största humanitära givare, är mötet i Istanbul ett viktigt tillfälle att bidra till den framtida humanitära agendan och göra det humanitära arbetet mer effektivt.

Resiliens och jämställdhet Sidas prioriteringar

Sida deltar i den svenska delegationen i Istanbul som leds av Utrikesminister Margot Wallström.  Under toppmötet kommer Sverige att särskilt fokusera på frågor om humanitära principer och internationell humanitär rätt, inkludering av kvinnor och flickor i det humanitära arbetet, förebygga och svara upp mot könsrelaterat våld, stärka samspelet mellan humanitärt och långsiktigt utvecklingssamarbete samt stärka krisdrabbad befolkning och lokala aktörer. För den svenska delegationen på plats är det två hektiska dagar som väntar. Sida kommer utöver att delta i själva huvudkonferensen planera och leda tre stycken sidoevents.

– Flickors och kvinnors rättigheter är ett av Sidas profilområden där vi ligger långt fram. På toppmötet kommer vi bland annat att leda ett event kring internationell humanitär rätt och kvinnor och flickor samt hur man kan använda ett genusperspektiv i tillämpningen av internationell humanitär rätt och det humanitära biståndet, berättar Peter Lundberg, biträdande avdelningschef för humanitärt bistånd på Sida.

Kraftsamling i form av åtaganden

Toppmötet i Istanbul förväntas resultera i en ”Agenda for Humanity” som inkluderar de specifika åtaganden som görs under det två dagar långa mötet. Till grund för mötet ligger FN:s generalsekreterares rapport ”One Humanity: Shared Responsibility” som tar sin utgångspunkt i tidigare reformprocesser såsom Agenda 2030, Sendai och Parisramverken. Sverige åtar sig att stödja alla de kärnåtaganden som tagits fram för förändring med rekommendationer som går långt utöver det humanitära arbetet. Därutöver har ytterligare nationella åtagande tagits fram.

–Flera av de åtaganden som tagits fram rör Sidas humanitära bistånd. Det handlar till exempel om att öka flerårigt humanitär finansiering, öka fokus på kontantbaserat stöd samt att öka stöd till lokala organisationer, säger Peter Lundberg.

World Humanitarian Summit 2016

Toppmötet i Istanbul 23-24 maj resulterar i en konkret lista på åtaganden. De är indelade i fem kärnområden.

  • Politiskt ledarskap för att förebygga och lösa väpnade konflikter
  • Respektera de normer som skyddar vår mänsklighet
  • Inte lämna någon kvar
  • Ändra människors liv
  • Investera i mänskligheten

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />