Logotyp Women Deliver Köpenhamn 2016

Fotograf Womendeliver.org

Womendeliver arrangeras för fjärde gången den 16-19 maj 2016. Totalt samlas över 4000 personer från 150 länder i Köpenhamn för att enas om hur de globala målen ska kunna göra större skillnad för kvinnor och flickor.

Fem barnmorskor under utbildning tar blodtrycket på en kvinna.

Fotograf Andreea Campeanu/Health Pooled Fund

Barnmorskor under utbildning vid Nyong Primary Health Care Centre i östra Equatoria i Sydsudan undersöker en gravid kvinna inför hennes förlossning. Utbildningsprogrammet genomfördes av Health Pooled Fund med stöd från Sida.

nyhet

Unga flickors sexuella och reproduktiva rättigheter i fokus på Women Deliver

Uppdaterad: 13 maj 2016

Under vecka 20 hålls konferensen Women Deliver i Köpenhamn där fokus kommer vara på Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR), utbildning, kvinnors ekonomiska egenmakt och jämställdhet. Sida inriktar sig särskilt på ungdomars rättigheter, säker abort och SRHR i de globala målen.

Befolkningskonferensen i Kairo 1994 flyttade synsättet från familjeplanering och oro för snabb befolkningsökning till den enskilde individens behov och rättigheter. Detta bidrog också till att uttrycket SRHR blev allmänt accepterat och Sida har sedan dess varit framstående inom området. Idag arbetar Sida brett med SRHR-frågor som bland annat inkluderar mödravård, barnmorskeutbildning, ungdomar och SRHR, preventivmedel, hiv och aids, HBTQ-rättigheter och sexualundervisning.

Sverige var det första landet som utbildade barnmorskor, vilket skedde redan på 1700-talet. Det har gett Sverige en komparativ fördel genom den långa erfarenhet av professionella barnmorskor som självständigt kan övervaka graviditeten, sköta förlossning och omhänderta vissa komplikationer som kan uppstå.

– Utbildade barnmorskor är en nödvändighet för att fler kvinnor ska få en säker graviditet och förlossning. Men de är även nyckeln till att sprida kunskap om säkra preventivmetoder och en förbättrad sexualundervisning, förklarar Christina Larsson, specialist på SRHR-frågor på Sida.

Med syfte att fortsatt minska mödradödligheten och sprida kunskap stödjer Sida UNFPAs Maternal Health Thematic Fund (MHTF). Fonden bidrar bland annat med utbildning av barnmorskor, förlossningsvård och fistula-operationer. Sedan 2009 har MHTF kunnat utbilda 35 000 barnmorskor och 2015 hade programmet etablerats i 42 länder.

Viktigt med fokus på flickor

Idag är världens befolkning yngre än någonsin, nästan hälften av jordens befolkning är under 25 år. Sida verkar därför för att ungdomar, även i lägre åldrar, får tillgång till sexualupplysning, preventivmedel och säker abort. Unga kvinnor i åldern 15-19 år har också en betydligt högre risk för allvarliga komplikationer i jämförelse med kvinnor i åldern 20-24 år. Idag dör 70 000 unga kvinnor i utvecklingsländer i komplikationer under graviditet och förlossning varje år.

– Vi måste börja med flickan. Hon måste få näringsrik mat så att hon kan utvecklas normalt – gör hon inte det växer inte heller hennes bäcken. Detta kan medföra att bäckenet är för litet för att bära ett barn och leda till komplikationer som fistula. Just därför är det så viktigt att även ungdomar i de lägre åldrarna blir inkluderade i SRHR-arbetet, berättar Christina Larsson.

En viktig samarbetspartner till Sida inom SRHR-området är International Planned Parenthood Federation (IPFF). Det är en internationell federation av nationella organisationer som arbetar med sexualupplysning, sexualpolitik och preventivmedelsfrågor i 174 länder. Deras arbete ger kvinnor och män särskilt i utsatta områden tillgång till sexualupplysning och tillgång till preventivmedel för möjligheten att själv planera för sin graviditet.

– I samarbetet med IPPF har vi en dialog om betydelsen av att jobba med barn i lägre åldrar och ge anpassad sexualundervisning till en så låg ålder som 10 år eller till och med lägre än så. För det är tyvärr inte ovanligt att unga mödrar även finns under åldersspannet 15-19, vilket är den lägsta åldern man använder som indikator idag. Det är ett problem som behöver uppmärksammas, säger Christina Larsson.

SRHR och de Globala målen ska diskuteras på Women Deliver

Ett tydligt startskott för att minska den höga barna- och mödradödligheten var Milleniemålen. Mål nummer 5 innebar att mödradödligheten skulle minska med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015. Enligt de preliminära siffror som WHO publicerat så har stora framgångar har skett och mödradödligheten har minskat från 532 000 år 1990 till uppskattningsvis 303 000 år 2015. Dock är detta långt ifrån de tre fjärdedelar som var målet.

– Anledningen till att man inte nådde milleniemål 5 beror till stor del att utvecklingen har sett så olika ut i olika länder. Fattiga länder eller fragila stater med svaga hälsosystem har haft svårt att förbättra situationen när det gäller mödradödligheten, förklarar Christina Larsson.

På konferensen Women Deliver, som anordnas för fjärde gången, samlas 4000 deltagare från 150 länder i Köpenhamn för att tillse att kvinnor och flickors behov lyfts i genomförandet av de nya globala målen. Särskilt fokus ligger på ungdomar och utbildning av unga kvinnliga ledare och som ett led i detta har ett stort antal konferensstipendier delats ut. Sida representeras på konferensen av medarbetare inom hälsoområdet från Stockholm och ambassader i Afrika och Asien. De kommer bland annat att bevaka frågor som gäller ungdomars behov och rätt till information samt  säker och laglig abort.

– I en tid när många av de traditionella givarna drar ner på biståndet, samtidigt som frågor kopplade till SRHR fortfarande ifrågasätts och anses kontroversiella i många länder, har Sida en viktig roll att spela, inte bara som finansiär utan även i dialogen. Vi måste värna rättighetsperspektivet, det är där vi verkligen gör skillnad, säger Pia Engstrand som är verksföreträdare för global hälsa på Sida.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />