Radio Broadcaster in Yei Sudan

Fotograf By Werner Anderson / Norsk Folkehjelp [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

I Sydsudan har kvinnoföreningar skapat lyssnargrupper både i städer och på landsbygden. Där skapar kvinnorna en plattform för att tillsammans kunna ta en större plats i fredsbyggandet och utvecklingen i landet. Nästa steg i det projektet är att starta ett 20-tal närradiostationer som ska kunna ge tillgång till oberoende information i hela Sydsudan.

Dagstidningsläsare i Kampala, Uganda.

Fotograf Helena Landstedt

Under Pressfrihetsdagen 2016 lanserar organisationen Hivos tillsammans med Svenska Ambassaden i Kampala kampanjen #thisifreedom där de uppmanar till att twittra kring varför yttrandefrihet är viktigt och huruvida medier är fria. På bilden syns två dagstidningsläsare i Kampala, Uganda.

Munya i Zimbabwe - MiC

Fotograf Kerstin Becker/Sida

Munya Dodo i Zimbabwe driver bland annat en social tv-plattform och utbildar unga i hur de kan använda sociala medier för att engagera civila ledare och driva på en positiv samhällsutveckling.

nyhet

Internationella pressfrihetsdagen 2016

Uppdaterad: 3 maj 2016

Den 3:e maj uppmärksammas den internationella dagen för pressfrihet. Sida verkar för fria och oberoende medier i många av våra samarbetsländer eftersom de är viktiga krafter för en demokratisk utveckling. Sydsudan, Uganda och Zimbabwe är exempel på några länder där Sida stödjer projekt för en ökad pressfrihet.

På den internationella pressfrihetsdagen uppmärksammas frågor kopplade till öppna och demokratiska samhällen. En viktig fråga är journalisters arbetssituation, där man räknar med att en mediaarbetare dödas var femte dag runtom i världen. Men det handlar också om medborgares rätt till information. Yttrandefrihet och informationsfrihet är mänskliga rättigheter och två grundläggande förutsättningar för att en fungerande demokrati. När människor har möjlighet att fatta informerade beslut och få inflytande över beslut som direkt berör dem ökar också deras förutsättningar för ett bättre liv.

Sida stödjer flera projekt som strävar för ökad öppenhet och möjlighet för medborgare att få tillgång till information från fria medier. Ett exempel är UNESCO:s projekt i Sydsudan som syftar till att fler kvinnor och unga ska kunna lyssna på radio, något som tidigare mest har varit förbehållet männen. Genom att dela ut fickradioapparater och smartphones kan fler kvinnor få tillgång till radiosändningar. Tillsammans med kvinnoföreningar har också flera lyssnargrupper bildats, både i städer och på landsbygden, där de sydsudanesiska kvinnorna får en plattform för att ta en större plats i fredsbyggandet och utvecklingen i landet. Nästa steg i det projektet är att starta ett 20-tal närradiostationer över hela landet som ska kunna ge tillgång till oberoende information i hela Sydsudan.

Sociala medier ett viktigt verktyg

Traditionella kanaler såsom radio och dagstidningar spelar fortfarande en stor roll, men i takt med att allt fler av invånarna i utvecklingsländer får tillgång till internet öppnas nya möjligheter för aktivister, journalister och privatpersoner att utbyta information och utkräva ansvar från sina regeringar.

I Uganda brottas man, liksom många andra länder världen över, med stora begränsningar i mötes- och yttrandefriheten. Samtidigt som civilsamhället har stärkts under de senaste åren i takt med att allt fler organisationer framgångsrikt driver rättighetsfrågor har utvecklingen inom press- och yttrandefrihet gått bakåt. Redaktionerna i landets mediahus begränsas av både kommersiella och politiska intressen och den lag som ska garantera rätten till information används inte i praktiken.

Tillsammans med den holländska organisationen HIVOS arbetar Sida för att vända på utvecklingen i landet. På pressfrihetsdagen den 3:e maj lanseras ett nytt brett initiativ, som ska utbilda aktörer i landet hur man på bästa sätt utnyttjar nätets möjligheter att driva rättighetsfrågor och hur man kan göra offentlig information mer tillgänglig för vanliga medborgare så att de kan ställa sina folkvalda till svars och utkräva ansvar. En annan viktig del är att skapa möjligheter för individer och organisationer att använda sig av kulturella uttrycksmedel som konst och teater för att sätta ljus på angelägna frågor. Lanseringen sker på sociala medier under taggen #thisisfreedom och genom kulturella evenemang i Kampala och kopplas även till den svenska tryckfrihetsförordningen, världens äldsta lagstiftning som garanterar pressfrihet, som firar 250 år.

Munya grundade en social tv-plattform

Ett annat exempel på hur internet har förändrat tillgången till fri och oberoende information kommer från Zimbabwe, där Munya Dodo med hjälp av Sidastödda Mugama-network, bildade en onlineplattform för medborgarjournalistik. I Zimbabwe är radio och TV helt i regeringens grepp, men genom webb-TV kan Munya och hans team av innehållsproducenter skapa och sprida nyheter som aldrig annars hade berättats, till exempel om problem som sexuellt våld, brist på sysselsättning och brist på jämställdhet.

Idag ägnar sig Munya en stor del av sin tid till att utbilda fler zimbabwier i hur man kan använda internet och sociala medier att driva på samhällsutvecklingen.

– Min dröm är att unga zimbabwier tillåts berätta sina egna berättelser, på sina egna villkor. Att deras röster hörs för det handlar om berättelser som behöver höras, säger Munya Dodo.

Pressfrihetsdagen firas över hela världen

UNESCO uppmärksammar Pressfrihetsdagen genom ett internationellt arrangemang i Helsingfors. Huvudtemat i år är ”Access to Information and Fundamental Freedoms – This Is Your Rights!” med tre underteman: Freedom of information and sustainable development, Protecting press freedom from censorship and surveillance overreach samt Ensuring safety of journalists online and offline. Ett tusental journalister, aktivister och politiker samlas där för att diskutera utmaningar för pressfriheten runt om i världen.  På agendan står diskussioner bland annat om säkerheten för journalister, utmaningar vad gäller lokala offentlighetsprinciper, samt frågor som rör digitala fri- och rättigheter.

Sida är på plats, och deltar i samtal bland annat om kulturarbetares rättigheter men också om svårigheterna att arbeta med fria och oberoende medier i MENA-regionen – specifikt i det hårt krigsdrabbade Syrien. Syftet är att stödja yttrandefriheten, fri informationsförmedling och en oberoende och pluralistisk press som strävar efter att främja demokratisk utveckling i Mellanöstern och Nordafrika.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />