Julia Gillard på besök på Sidas huvudkontor

Julia Gillard har tidigare varit utbildnings- och premiärminister i Australien. Nu är hon ordförande för Global Partnership for Education, en organisation som Sida har samarbetat med sedan den bildades 2002.

Foto: Jonas Lannering/Sida

nyhet

Hon verkar för att 120 miljoner fler barn ska kunna gå i skolan

Uppdaterad: 27 maj 2016

Den 20 maj besökte Julia Gillard Sidas huvudkontor i Stockholm för att diskutera globala utbildningsfrågor. Hon är före detta premiärminister i Australien och är numera ordförande i Global Partnership for Education (GPE), ett samarbetsorgan för utbildning bestående av över 60 låginkomstländer, 20 givarländer, multilaterala organisationer samt privata aktörer.

Utbildningen i världen står inför fortsatt många utmaningar. Även om allt fler av världens barn idag har tillgång till utbildning är det fortfarande en stor del som står utanför systemen. De barn som idag står utanför är också de som är svårast att nå som exempelvis barn med funktionshinder och barn från minoritetsgrupper. Flickor löper också större risk än pojkar att inte slutföra grundskolan.  

– Ungefär 70 procent av alla barn i världen går nu i skolan. Vår organisation fokuserar våra insatser främst på grundskolan. Det är ett mål stort nog när det fortfarande finns 120 miljoner barn i världen som saknar tillgång till utbildning. Och alla de barn som går i skolan är fortfarande inte garanterade en utbildning av god kvalité, berättade Julia Gillard under inledningen av hennes besök.

I de nya globala målen handlar mål nummer 4 specifikt om utbildning. Julia Gillards förhoppning är utbildningsfrågorna ska få en central roll i arbetet med flera av de globala målen.

– Millenniemålen ökade den globala solidariteten för en förbättrad hälsa i världen. Jag hoppas och tror att vi står inför ett liknande scenario där de utbildningsfrågor får en stor roll i arbetet med de globala målen och leda till att fler barn får tillgång till en utbildning med hög kvalitet.

Utbildning är nyckeln till utveckling

– Allt arbete med utveckling är sammanlänkat. Det är omöjligt att få en välfungerande ekonomi om inte folket är utbildat. Vilket är likadant från ett hälsoperspektiv; Vi kommer inte kunna utrota epidemier, hiv och aids om människor inte får utbildning. Detsamma gäller för mödradödligheten, en kvinna föder färre barn ju mer utbildad hon är. Exemplen på hur utbildning påverkar en mängd andra faktorer positivt är många, berättar Julia Gillard.

Men trots att utbildning har en så central roll för utveckling anser Julia Gillard att det är ett område som har varit underfinansierat. En förklaring är att det är en tålmodig investering och att det tar lång tid innan man ser resultaten av en satsning på utbildning. Därför, menar hon, har givare varit och kan fortsätta vara skeptiska till att ge pengar till utbildning för att man inte riktigt vet vilken inverkan pengarna har. Det kan dessutom finnas svårigheter med att mäta kvalitén på utbildningen, vilket försvårar arbetet med att skapa intresse för att stödja utbildningssatsningar ytterligare.

Under det senaste årtiondet har antalet barn i världen som fått tillgång till utbildning ökat markant. Lärare har dock inte utbildats i samma utsträckning och klassrum har inte hunnit byggas, vilket lett till bristande kvalité i utbildningen. Att öka antalet lärare och få bättre skolbyggnader och material är därför en prioritet för GPE i många av de länder de verkar i.

– I många länder har antalet barn som skrivs in i skolan ökat väldigt fort, men det har inte alltid funnits tillgång till lärare och skolmaterial. Så barnen går i skolan i statistiken, men det pågår ingen kvalitativ utbildning. Därför handlar mycket också om utvärdering och övervakning - vi måste noggrant mäta och utvärdera våra insatser för att garantera att det faktiskt leder till utbildning med kvalitet, säger Julia Gillard.

Julia Gillard ser dock positivt på framtiden och avslutade sitt anförande med att återigen påminna om att vi måste se utbildning som integrerat i alla de globala målen.

– Utbildning är inte ett egenmål, det är mitt viktigaste budskap. Utbildning underlättar i allt från jämställdhet till konfliktförebyggande, konstaterade Julia Gillard.

Sida har stött GPE sedan starten 2002. Sida har även det övergripande ansvaret att förmedla och följa upp GPE:s stöd till Tanzania och Zanzibar. Utbildning är en mänsklig rättighet och syftet med stödet i Tanzania är bland annat att öka kvalitén genom utbildning av lärare, digitala innovativa lösningar och riktade insatser för utsatta grupper. Något som går inom ramen för Sidas arbete där två syften är att säkra kvalitén på utbildning och säkerställa alla människors rätt till utbildning.

– GPE är ett unikt partnerskap som stödjer utveckling och genomförande av låginkomstländernas egna utbildningsplaner. Genom Sveriges stöd till GPE och vårt arbete i styrelsen, bidrar vi till att barn i fler än 60 länder får ökad tillgång till utbildning. Sida har särskilt drivit alla barns rätt till utbildning och vikten av jämställdhet inklusive möjligheten för framför allt flickor att fortsätta i gymnasiet, säger Rebecka Orrenius Alffram, programansvarig specialist på Sida.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />