Men displaced from Shangil Tobaya farm rented land for the rainy season in Dali, close to Tawila in the Sudanese state of North Darfur. They are part of a community of displaced persons who have set up camp in Dali, fleeing the heavy fighting that took place in Shangil Tobaya (North Darfur) in early 2011.

Foto: UN Photo/Albert González Farran

nyhet

Världsmiljödagen 5 juni

Uppdaterad: 3 juni 2016

Ända sedan Stockholmskonferensen 1972 firas varje år Världsmiljödagen den 5:e juni. Dagen är ett initiativ och ett återkommande evenemang som drivs av FN:s miljöprogram (UNEP). För Sida är miljö&klimat ett område som ska genomsyra hela verksamheten.

Efter många års hårda och svåra förhandlingar enades världens ledare hösten 2015 i Paris om ambitiösa mål för att hålla nere den globala uppvärmningen. Samma höst klubbades också Agenda 2030 igenom i FN och de globala målen för hållbar utveckling var ett faktum. Mycket har hänt sedan förra årets världsmiljödag, och nu fortsätter arbetet med att föra upp miljöfrågorna på agendan och uppmärksamma de insatser som görs för att förbättra miljön över hela världen. För Sida är miljö&klimat en profilfråga som genomsyrar hela verksamheten.  

– Vi har en stor och bra portfölj av insatser inom miljö och klimatområdet, inklusive vattenresursförvaltning, förnybar energi, hantering av föroreningar, förbättrad miljöförvaltning, lantbruk och livsmedelssäkerhet och hållbar förvaltning av ekosystem. Klimatanpassning är ett stort område vi arbetar med utifrån olika infallsvinklar. Under 2015 höjde regeringen ambitionsnivån för miljö och klimat inom biståndet, och det ska nu  genomsyra hela Sidas verksamhet, förklarar Sara Gräslund, ämnesföreträdare för klimat&miljö på Sida.  

Kopplingen mellan miljö och utveckling är tydlig. Miljöförstörelse och klimatförändringar har större påverkan på människor som lever i fattigdom då de är mer sårbara, mer exponerade och själva har små möjligheter att påverka sin situation. Miljömässig hållbarhet är en förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling, demokratisk utveckling, ett jämlikt samhälle, för fattigdomsminskning och för att nå de globala målen.

– Välfungerande ekosystem och ett stabilt klimat är förutsättningar för att människor ska kunna ha ett bra liv. Miljöproblem och klimatförändringar drabbar de fattigaste människorna hårdast. Därför är det oerhört viktigt att vi tar dessa frågor på allvar, säger Sara Gräslund.

Jämställdhet och miljö sammankopplat

Att miljöområdet ska genomsyra hela Sidas verksamhet innebär att frågor om miljö och klimat ska integreras inom samtliga verksamhetsområden. Inom ett annat av Sidas profilområden, jämställdhet, är det naturligt att se de båda frågorna som sammankopplade. Kvinnor drabbas hårdare än män av klimatförändringar bland annat eftersom de är mer sårbara vid naturkatastrofer, med risker för bland annat övergrepp och trafficking . De har ofta även mer begränsade möjligheter att förflytta sig eftersom de har större ansvar för andra familjemedlemmar.

– I vissa länder blir det oerhört tydligt hur nära kopplade frågorna om jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljö&klimat är. Min jämställdhetskollega Åsa Eldén och jag besökte nyligen Kambodja som är hårt drabbat av temperaturökningar och kraftig utbyggnad av vattenkraft i Mekongfloden och där såg vi hur kvinnors deltagande har ökat lokala fiskesamhällens resiliens genom förbättrade fiskeförvaltningsplaner, att diversifiera inkomster och se till att barnen går i skolan, berättar Sara Gräslund.

Klimatförändringarna är en enorm utmaning, men de ger också en möjlighet att tänka om och hitta lösningar som bidrar till förändringar och mer jämlika strukturer. Och det behövs enligt Sara Gräslund.

– En så stor utmaning som klimatförändringarna har vi ingen möjlighet att bekämpa om inte kvinnor kommer vara en stark aktör i utvecklingen, säger Sara Gräslund.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />