Paneldeltagare - Seminarium Almedalen - Vilken nytta gör insatserna för fred i Almedalen?

De medverkande från vänster; Nathalie Besér, Anders Kompass, Ewa Werner Dahlin samt Bitte Hammargren.

Foto: Sida

Seminarium i Almedalen

Vilken nytta gör insatserna för fred i Mellanöstern?

Uppdaterad: 5 juli 2016

På Sidas första seminarium i Almedalen var situationen i Mellanöstern i fokus. Även om panelen inte såg några möjligheter till en hållbar fred i en nära framtid så kan Sveriges plats i säkerhetsrådet bidra till en ljusare framtid för regionen.

Medverkande:

Anders Kompass, avgående chef för fältverksamheten vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter (OCHHR)

Ewa Werner Dahlin, avdelningschef HUMASIEN, Sida

Bitte Hammargren, journalist, författare och redaktör Utrikespolitiska Institutet

Nathalie Besér, Moderator


Seminariet inleddes med att Anders Kompass fick berätta sin historia om hur han som chef för fältverksamheten vid FN:s kontor för mänskliga rättigheter blev ombedd att avgå för att ha slagit larm om misstänkta övergrepp från FN-styrkor. Hans beslut att dela med sig av en FN-rapport till Frankrikes ambassadör startade en process som slutade i en överklagan till den interna FN-domstolen, en extern granskning av ärendet och ett brustet förtroende för FN från Anders Kompass.

– Jag har jobbat inom FN i 20 år och en av mina viktigaste uppdrag har varit att verka för fria och oberoende rättsprocesser. Men i FN var jag redan dömd på förhand. När granskningen var klar frikändes jag på alla punkter, men jag vill inte längre arbeta i en organisation som inte tar ansvar, berättar Anders Kompass.

Anders Kompass personliga erfarenheter av FN som gör honom pessimistisk till att FN ska kunna skapa en fred i mellanöstern.

– När den politiska situationen är så låst som den är så blir FN:s enda uppgift att dokumentera skadorna. Syrienkrisen är en ofattbar tragedi och inblandning från övriga aktörer har gjort det ännu värre, säger Anders Kompass.

Ewa Werner Dahlin, avdelningschef för HUMASIEN på Sida, höll med om några av de problem som Anders Kompass målade upp, främst att de stridande parterna inte följer Genevekonventionen. Vilket får till följd att humanitärt bistånd har svårt att få tillträde i regionen.

– Man måste pröva förutsättningar för att skapa fred och upprätthålla fred. Visst är det så att lösningarna är politiska, men vi kan bidra till att skapa förutsättningar till en politisk lösning, berättar Ewa Werner Dahlin.

Även om panelen var överens om FN:s begränsade möjligheter för att skapa en hållbar fred i regionen, så var de alla hoppfyllda över Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd. 

– Det finns flera resolutioner idag som FN redan har antagit men som inte har implementerats. Sverige har ju möjlighet att lyfta upp och se till att FN åtminstone gör det som de faktiskt har mandat att göra, säger Bitte Hammargren.  

Även om Anders Kompass nu lämnar sin post på FN, tror han att Sveriges plats i säkerhetsrådet skapar möjligheter för att slutföra det arbete för att förbättra rutinerna inom FN som han har startat.

– Jag tror att Sverige verkligen kan spela en roll i säkerhetsrådet och ligga på och kräva att följa upp frågan om övergrepp mot civilbefolkning och kvinnor och barm. Se till att det blir den nolltolerans som man har pratat om, säger Anders Kompass.

Två snabba med Anders Kompass

Anders Kompass, avgående chef för FN:s avdelning för mänskliga rättigheter, deltog under måndagen på Sidas seminarium ”Vilken nytta gör insatserna för fred i Mellanöstern?”. Vi ställde ett par frågor om FN:s roll.

Vad är det som behövs för att FN ska kunna spela en större roll i mellanöstern?

 – Det behövs politiskt stöd, politiskt tryck från medlemsstaterna. Framförallt från de viktigaste länderna i säkerhetsrådet. Det är låsningen mellan Ryssland och USA som förklarar att läget är så låst. Därför måste det till en större samsyn mellan medlemmarna för att FN ska kunna agera.

Det blev nyligen klart att Sverige får en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. Vad tror du att man kan åstadkomma där?

 – Det är viktigt att det finns medlemmar i säkerhetsrådet som kan ligga på de permanenta medlemmarna så att de gör allt de kan för att människor ska få humanitärt stöd. Sverige skulle kunna ligga på de andra medlemmarna för att internationell humanitär rätt och Genevekonventionen ska respekteras, men detta är omöjligt om det inte finns en stor uppbackning och gemensamt stöd från de stora medlemsländerna.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän