LGBTI activists, with drums, from the organisation No Tengo Miedo raising awareness in Peru.

Fotograf No Tengo Miedo

HBTQI-aktivister från organisationen No Tengo Miedo demonstrerar för att öka medvetenheten kring deras rättigheter i Peru.

Research about support for LGBTI people, presented in an round room in Serbia.

Fotograf Victory

Forskning kring arbetet för HBTQI-personer presenteras under ett möte i Serbien.

Five persons participating in building community across countries at the CommsLab in Kenya.

Fotograf None on Record

Deltagare i Comms Lab i Kenya.

Six participants in RFSL rainbow leaders smiling

Fotograf Eveline Johnsson

Några av deltagarna i RFSL rainbow leaders.

Luisa Revilla - Peru´s first transgender city counceller

Fotograf Okänd

Luisa Revilla - Perus första stadsfullmäktige som identifierar sig som transgender.

nyhet

Aktivister stärks för att bygga starkare hbtq-rörelser

Uppdaterad: 25 juli 2016

Den årliga Pride-veckan är en kärlekshyllning, men den är även en påminnelse om att hbtq-personer runt om i världen fortfarande utsätts för diskriminering och våld, inte sällan med dödligt resultat, för vilka de är och älskar. Diskriminering och förföljelse av hbtq-personer är utbrett och homosexualitet är än idag förbjudit enligt lag i 76 länder, av vilka många är Sidas samarbetsländer i utvecklingssamarbetet.

För att stödja jämlikhet och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet bildades LGBTI Global Development Partnership av Sida och USAID 2012. Programmet stödjer fem organisationer och institutioner som stärker hbtq-rörelser och aktivister i sin kamp för lika rättigheter.

Skapa utrymme för hbtq-personer inom politiken

The Gay & Lesbian Victory Institute (Victory) verkar inom programmet och arbetar för att öka den politiska representationen av hbtq-personer. Genom utbildningstillfällen och tillgång till olika politiska forum utrustas hbtq-personer med verktyg för att engagera sig politiskt i länderna de bor i. Det kan betyda allt från att ställa upp i lokala val till att plantera de första fröna för politiskt deltagande i länder där den politiska situationen är mindre mogen. Caryn Viverito på Victory berättar om en kursdeltagare som särskilt etsat sig fast i minnet:

– Luisa Revilla gick en av våra allra första kurser i politiskt ledarskap i Peru 2014. Bara ett år senare var hon den första transpersonen i Peru att väljas till kommunfullmäktigeledamot. Det var så inspirerande att träffa henne och alla andra fantastiska hbtq-ledare under träningen, och att sedan se henne bli vald.

Ett sätt att skapa utrymme både för hbtq-frågor och för hbtq-personer att engagera sig politiskt är att öka kunskapen och medvetandet i samhället, och därigenom slå hål på felaktiga myter. Genom en stor undersökning lyckades Victory visa de politiska partierna i Balkan-regionen att de inte förlorar röster genom att driva hbtq-frågor i sin politik. Undersökningen visade att väljarna i slutändan baserade sina röster på andra frågor – en stor seger för hbtq-rörelsen i en region där politiker tidigare undvikit att ta ställning av rädsla att förlora röster.

Teknologi som ett hot och en möjliggörare

För att kunna driva rättighetsfrågor är det viktigt att hbtq-aktivister är synliga, inte minst online. Men internet kan vara en farlig plats att vistas på för aktivister som bor i länder där deras kamp är förbjuden. Digital säkerhet är en av de frågor Astraea Lesbian Foundation for Justice stärker aktivister inom genom sina ”CommsLabs” – kurser och mötesplatser designade med, av och för aktivister.

– Genom initiativet CommsLabs har vi kopplat samman queer- och transpersoner med teknologi- och kommunikationsexperter så att de kan lära av varandra, utforska nya arbetssätt och tillsammans skapa nytt där teknik, kommunikation, mänskliga rättigheter och aktivism överlappar med varandra, säger Kerry-Jo Lyn på Astraea.

Att kämpa för hbtq-rättigheter i Sidas samarbetsländer innebär ofta stress, oro och utsatthet för individerna som driver rörelsen. CommsLabs fokuserar därför även på konflikthantering och självläkande så att både aktivisterna själva och rörelserna de driver ska hålla.

– Jag tror att vi ofta har en inställning där vi bara arbetar och arbetar, men aldrig får chansen att sätta oss ned och fundera över hur vi mår och hur det påverkar oss själva och våra familjer. Att lära sig om självläkande var en av de viktigaste sakerna jag tar med mig hem, säger en av CommsLabs-deltagarna.

Vikten av nätverk

Svenska RFSL utrustar aktivister med ledarskapskompentens och nätverk med andra aktivister genom sitt program Rainbow Leaders. Att träna ledare för olika hbtq-organisationer har visat sig stärka både organisationerna de representerar och dem själva som mänskliga rättighetsaktivister.

– Ledare för hbtq-organisationer i länder med repressiv lagstiftning och stor diskriminering arbetar ofta isolerat och har små möjligheter till utbildning och utbyte med andra i liknande situation. Genom partnerskapet har vi haft möjlighet att erbjuda ledare för hbtq-organisationer runt om i världen ett unikt forum för lärande och reflektion genom ledarskapsutbildningen Rainbow Leaders, säger Katarina Stenkvist på RFSL.

Astraea Foundation, RFSL och Victory vittnar alla om vikten av de globala nätverk av aktivister som skapats genom deras respektive aktiviteter och lever vidare efter kursernas slut. Och aktivisterna själva verkar hålla med.

– Då och då hörs vi fortfarande om allt mellan himmel och jord, vilket har kommit att bli ungefär som coaching sessioner på långdistans. Att lära känna personer från andra länder och få kunskap om deras sammanhang och de utmaningar de möter är motiverande. Det har fått mig att inse att vi inte är ensamma, säger en av deltagarna från Rainbow Leaders.

En deltagare från Astraeas CommsLabs berättar att hon blev inspirerad av solidariteten bland de andra kursdeltagarna.

– Den visade sig under de olika kursmomenten och fick mig att känna att jag inte är ensam. Jag åker tillbaka hem och vet att jag har andra personer att prata med, som kan komma och stötta oss i vårt arbete.

Vad står hbtq för?

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />