En kvinna håller upp en poster under en protest i Sanaa, Jemen 10/02/2011

Sida arbetar aktivt för att förhindra korruption inom bistånd och som samhällsproblem.

Foto: Scanpix

Nyhet

Världen säger nej till korruption

Uppdaterad: 28 januari 2016

Enligt Transparency Internationals korruptionsindex för 2015 är korruptionen fortfarande utbredd, men det finns glimtar av hopp. Tyvärr bekräftar årets index höga korruptionsnivåer i många av Sidas partnerländer. Korruption är en fortsatt prioriterad fråga för Sida i det långsiktiga arbetet för minskad fattigdom.

2015 bevisade att när människor arbetar tillsammans mot korruption så ger det resultat. Och även om korruption fortfarande är ett stort globalt problem så är det fler länder som förbättrat sitt resultat än länder som försämrat sin position under 2015.

– Corruption Perception Index 2015 visar tydligt att korruptionen fortfarande är ett stort gissel runt om i världen. Men 2015 var också ett år då människor öppet protesterade mot korruption. Människor över hela världen sände en stark signal till makthavarna: det är dags att ta itu med korruption, säger José Ugaz, ordförande för Transparency International.

Corruption Perception Index (CPI) bygger på olika undersökningar och expertutlåtanden som visar uppfattningen av korruption i den offentliga sektorn i 168 länder. CPI varierar från 0 för mycket korrupt till 100 för icke-korrupt. Korruptionen uppfattas som generellt hög i Sidas viktigaste samarbetsländer. Bland dessa länder ses Somalia mest korrupt med åtta poäng, tätt följt av Afghanistan på elva poäng och Sudan samt Sydsudan på tolv respektive femton poäng.

Men det finns positiva trender med partnerländer som uppfattas ha relativt sett lägre nivåer av korruption. De bästa resultaten får Rwanda (54) och Georgien (52), som båda har högre poäng än exempelvis Italien (44) och Grekland (46).

– CPI 2015 visar klart att antikorruption bör fortsätta att stå högt på agendan i Sidas partnerländer, inte minst i flera konflikt- och postkonfliktländer som befinner sig längst ner på listan, säger Molly Lien, ansvarig för anti-korruptionsfrågor på Sida.

Antikorruption är en fortsatt prioriterad fråga för Sida i det långsiktiga arbetet för minskad fattigdom. Vi arbetar långsiktigt för att stärka transparens, ansvarsutkrävande och effektiva institutioner. Att arbeta för jämställdhet och kvinnors rättigheter har också betydelse i kampen mot korruption.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />