Januari 2016

  • Enligt Transparency Internationals korruptionsindex för 2015 är korruptionen fortfarande utbredd, men det finns glimtar av hopp. Tyvärr bekräftar årets index ...
  • Världsbankens årliga rapport om den globala utvecklingen har 2016 fått namnet Digital Dividends (Digital utväxling). Rapporten lanserades i Stockholm ...
  • År 2030 ska ingen i världen behöva gå hungrig. Frågan om hur målet ska nås och samtidigt verka för ökad hållbarhet var ämnet för Sidas senaste Development ...
  • Sedan 2013 har Sida samarbetat med läkemedelsföretagen Bayer och MSD, ett par andra givarländer och aktörer som Bill and Melinda Gates Foundation för att kunna ...