I Uganda är musiker engagerade för att sprida budskap om demokratiska rättigheter inför valet 2016. Här underhåller populära Dr Hilderman vid lanseringen av kampanjen ”Topowa – honour your vote”.

I Uganda är musiker engagerade för att sprida budskap om demokratiska rättigheter inför valet 2016. Här underhåller populära Dr Hilderman vid lanseringen av kampanjen ”Topowa – honour your vote”.

Foto: Sida

Nyhet

Sverige arbetar för fria och rättvisa val i Uganda

Uppdaterad: 26 februari 2016

Den sittande presidenten Yoweri Museveni har haft makten sedan 1986. Betydande framsteg har gjorts, men gradvis har maktkoncentrationen ökat i takt med att det regeringsbärande partiet vuxit samman med staten. Få tror att valet den 18 februari egentligen kommer att leda till några förändringar. De stora frågorna är om valet kommer att kunna betraktas som fritt och rättvist och kommer att gå fredligt till.

Snart hålls president-, parlaments- och lokalval i Uganda, ett land med en motsägelsefull demokratisk utveckling. Det är det tredje val som hålls sedan flerpartisystemet återinfördes 2005 och totalt kandiderar åtta personer, varav en kvinna, till presidentposten. Sedan början av november 2015 har valkampanjer genomförts runtom i landet under relativt fredliga former och framför allt president Museveni och hans huvudmotståndare Kizza Besigye drar stora skaror av väljare till sina möten.

Sverige har tillsammans med övriga EU varit engagerad i valprocessen under flera år för att bidra till att valet blir fritt och rättvist. Sverige har till exempel pekat på behovet av en oberoende valkommission, en transparent röstlängd och att statens medel inte används i valkampanjer för enskilda partier. I samtal med regering och opposition har EU också betonat vikten av att valet går fredligt till.

En stor del av det svenska biståndet är inriktat på utbildning och information till medborgare i allt från demokratiska rättigheter till praktiska detaljer kring valet som vilken vallokal man tillhör och hur själva röstningen går till. Sedan 2011 har 4,5 miljoner ugandier nåtts av den typen av information.

Valdeltagandet i det senaste valet 2011 var 59 procent av de röstberättigade, vilket var en minskning jämfört med valet 2006 då 68 procent deltog.  För att motverka den utvecklingen har svenskt stöd också varit inriktat på att öka valdeltagandet till exempel genom kampanjen ”Topowa – honour your vote” där man engagerat olika grupper som musiker, motorcykeltaxis och frisörer för att sprida budskapet om rätten att välja sina ledare. Kampanjen har spridits brett framförallt i radio och sociala medier.

Kvinnors valdeltagande är generellt högre än mäns men den kvinnliga representationen inom politik och lokalt beslutsfattande är fortfarande låg. Andelen kvinnor i parlamentet är 35 procent varav de flesta platserna är tillsatta genom kvotering. Sverige har arbetat aktivt under lång tid för att öka kvinnors deltagande framför allt på lokal nivå genom bland annat utbildning av kvinnor i politik och ledarskap. Ett positivt tecken är att antalet kvinnor som kandiderar till parlamentet på icke-kvoterade platser har ökat markant sedan senaste valet.

– Vårt tydliga fokus på kvinnors deltagande i beslutsfattande är ett konkret uttryck för den svenska feministiska utrikespolitiken, säger Urban Andersson, Sveriges ambassadör i Uganda.

Ett annat viktigt område för svenskt engagemang har varit oberoende rapportering i media. En manual för hur man bevakar val har tagits fram och använts på ett stort antal kurser för journalister i kritisk rapportering. Sociala medier används för första gången på ett strategiskt sätt av de politiska partierna för att engagera väljare.

Det svenska stödet inför valet i Uganda kanaliseras till ett 20-tal civilsamhällesorganisationer via den givargemensamma fonden Democratic Governance Facility (DGF), Diakonia och UN Women.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />