Föreställer flyktingläger för västsahariska flyktingar i Algeriet.

Flyktingläger för västsahariska flyktingar i Algeriet.

Foto: Byline: EU/ECHO

nyhet

Sida ökar och breddar stödet till västsahariska flyktingar

Uppdaterad: 26 februari 2016

Under hösten 2015 drabbades flera flyktingläger i Västsahara av svåra översvämningar vilket drabbade över 15 000 familjer. Sida ökar och breddar därför det humanitära stödet till Västsahara i samarbete med bland annat UNHCR och Oxfam. För första gången på flera år samarbetar även Sida med MSB i Västsahara.   

Ända sedan Spaniens tillbakadragande och Marockos annektering av Västsahara 1975, har ett stort antal människor levt i flyktingläger i Algeriet. Många flyktingar har spenderat hela sina liv i lägren under svåra omständigheter där de flesta är helt beroende av humanitärt bistånd för sin överlevnad. Den utdragna flyktingsituationen i kombination med den plötsligt uppkomna krisen i form av översvämningar oktober 2015, liksom att få andra givare har prioriterat återuppbyggnad efter de förödande översvämningarna, gör att Sida ökar stödet till området. Det blir därmed det största och mest omfattande humanitära biståndet till västsahariska flyktingar på flera år.

Inför 2016 förväntas det samlade stödet till Västsahara bli cirka 15,5 Mkr. Det största stödet går till UNHCR som bistår ca 90 000 västsahariska flyktingar med boendelösningar, försörjningsmöjligheter och yrkesutbildning för framförallt ungdomar som befinner sig i lägren i västra Algeriet. UNHCR är också ansvarig för den övergripande samordningen i flyktinglägren tillsammans med lokala myndigheter. Utöver stödet via FN-organ samarbetar Sida sedan tidigare bland annat med biståndsorganisationen Praktisk Solidaritet som arbetar i lägren i Algeriet.

Nyligen beslutade insatser genom MSB och Oxfam

Den 12:e och 23:e februari beslutade Sida om att bredda insatserna i Västsahara genom stöd till MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) med 1,5 Mkr. Medlen ska användas för att placera tre personer i Tindouf i västra Algeriet där flera flyktingläger är belägna vilka huserar västsahariska flyktingar. MSB:s personal sekonderas till UNCHR och WFP där de ska stärka kapaciteten kring hållbart återuppbyggnadsarbete efter översvämningarna samt kartlägga och effektivisera förvaring och distribution av livsmedel. Vidare ska man också bistå med sin kunskap om säkerhetsrutiner och lokaler för WFP:s anställda.

Sida ökar också sitt stöd till civilsamhällesorganisationen Oxfams arbete i regionen. Oxfam är en strategisk humanitär partner till Sida på många platser runt om i världen.  I flyktinglägren kring Tindouf har de ett mycket långt och nära samarbete med relevanta aktörer liksom med de västsahariska flyktingarna Sidas stöd avser främst att stödja insatser för de mest akuta behoven vad gäller livsmedelsbehov, samtidigt som insatsen avser att främja långsiktig livsmedelstrygghet hos den drabbade befolkningen genom att bland annat skapa odlingsmöjligheter. De största identifierade behoven i regionen enligt FN:s behovsanalys innefattar bland annat livsmedelstrygghet, då översvämningarna lett till stora skador och förstörelse på livsmedelsförråd, samt möjligheten till distribuering av livsmedel.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />