Representanter för IPAS och andra givarorganisationer uppställda i Oasen på Sida

Representanter för IPAS tillsammans med givarkollegor från Sida, Norad, Finland och Nederländerna.

Foto: Adelina Storkaas

Osäkra aborter – en viktig rättighets- och utvecklingsfråga

Uppdaterad: 9 februari 2016

Varje år utförs 22 miljoner osäkra aborter i världen. För att kvinnor inte ska behöva riskera sina liv i farliga aborter behövs det mer resurser i form av modern teknik, kunskap och inte minst pengar. Det konstaterades när internationella samarbetsparter möttes på Sida i Stockholm på ett seminarium tisdagen den 2 februari.

Alla kvinnors rätt till en säker abort är en viktig fråga i det svenska utvecklingssamarbetet och en integrerad del av SRHR- och jämställdhetspolitiken. Oönskade graviditeter hindrar till exempel många kvinnor och flickor i världen att kunna utbilda sig och försvårar sålunda möjligheterna att för dem att ta sig ur fattigdom. En av de organisationer som arbetar med policypåverkan, utbildning och forskning om säkra aborter för kvinnor är den amerikanska organisationen IPAS, som Sida har stött i över 20 år.

Tisdagen den 2 februari samlades 22 representanter från bland annat IPAS, Sida, Karolinska Institutet, RFSU och givarorganisationer från Norge, Nederländerna och Finland för att diskutera globala utmaningar och framsteg om tillgången till säkra aborter för kvinnor och flickor på Sidas huvudkontor i Stockholm. Med osäkra aborter menas att de utförs av någon som saknar adekvat medicinsk utbildning eller görs i en miljö som inte uppfyller kraven på medicinsk minimistandard.

Merrill Wolf, ansvarig för strategiska partnerskap på IPAS, inledde seminariet med att berätta om situationen för kvinnor på de platser som saknar tillgång till säkra aborter och där även tillgången på preventivmedel är begränsat. När man varken kan skydda sig eller få hjälp av staten om de blir gravida mot sin vilja uppstår en konflikt som gör dessa kvinnor och flickor mycket sårbara.  

– Det är en fruktansvärd utsatt situation att hamna i så vi arbetar med många parter i regioner för att uppmärksamma denna konflikt och uppmuntra tillgången till säkra aborter i de fall då kvinnor har blivit gravida mot sin vilja, sa Merrill Wolf.  

Lösningen stavas oftast pengar. Att säkerställa tillgången till säkra aborter i hela världen kräver stora investeringar i sjukvård och kompetens. Men det är inte bara en ekonomisk fråga. Aborter är fortfarande en känslig fråga i många länder vilket försvårar för organisationer som IPAS att verka där.

Efterlyste ändrade tillvägagångssätt

Under seminariet diskuterades bristerna med hur givarorganisationer arbetar idag för att motverka oönskade graviditeter. I många länder är efterbehandling vid komplikationer som uppstått vid osäkra aborter eller missfall mycket begränsat, vilket kan göra det svårt för kvinnorna att få en önskad graviditet i framtiden.

– Biståndsgivare finansierar ofta preventivmedel, medan exempelvis teknisk utrustning för efterbehandling för missfall eller abort är underfinansierat, enligt Katie Early som arbetar på IPAS.

Helena Kopp Kallner från Karolinska Institutet höll med om att efterbehandlingar vid komplikationer är en viktig fråga som idag är förbisedd av många. Därför hoppas hon på att medicinskt framkallade aborter kan ersätta de fysiska ingrepp som i dag är den vanligaste metoden för att avsluta en oönskad graviditet. Det innebär också att kvinnor inte behöver åka till kliniker för behandling samt att kostnaderna för aborter kan minskas.

Utvecklingen går framåt - men mer forskning behövs

Under seminariet konstaterades också att mer forskning behövs inom många områden för att kunna motverka osäkra aborter. Ett sådant område är de bästa metoderna för så kallade sena aborter, det vill säga aborter som sker efter den 12:e graviditetsveckan vilka är mer vanligt förekommande bland unga kvinnor i fattigare områden. Andra områden som kräver mer forskning är nivån på leverantörer, acceptans och komplikationer. Dock är det ofta svårt att hitta finansiärer för projekt i utvecklingsländer angående abortfrågor.

Trots detta har arbetet med medicinstudenter i Uganda bidragit till ändrad inställning till abort i samhället, enligt Helena Kopp Kallner. Även i Etiopien har seminariedeltagarna noterat stora framsteg efter långvarigt arbete. 

Ett tydligt exempel på hur utvecklingen gått framåt är Sierra Leone där bland annat religiösa grupper, kvinnogrupper och experter på mänskliga rättigheter från FN varit involverade och gett stöd till ny lagstiftning som gör säker abort laglig.  

– Vår grupp har arbetat dag och natt den senaste veckan, utöver allt arbete under de senaste åren, för att hjälpa till med lagreformen, sa Merrill Wolf.

Även om regering, givare, organisationer och engagerade personer i samhället arbetar tillsammans på olika nivåer som i Sierra Leone, kan det vara svårt att nå unga kvinnor som precis lämnat skolan. I utvecklingsländer söker unga flickor inte heller hjälp för att avsluta en oönskad graviditet lika ofta som äldre generationer. 

– Arbetet med mänskliga rättigheter kan inte endast komma från internationella aktörer. Förståelsen måste öka på alla nivåer och inkludera vårdgivarna, kvinnorna själva och ledare i samhället, berättade Katie Early.

Omkring 44 miljoner kvinnor gör abort årligen enligt de senaste siffrorna från 2008 och hälften av dem är osäkra. Det är ett stort problem i många utvecklingsländer där framförallt unga, fattiga eller sexuellt utnyttjade inte får den hjälp de behöver; 98 procent av de osäkra aborterna utförs i utvecklingsländerna.

– Att abort är ett känsligt ämne, brist på kunskap, desinformation, negativ attityd och religion är några av orsakerna bakom dessa siffror, enligt Katie Early.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />