Nyhet

Nytt policyramverk pekar ut biståndets riktning

Uppdaterad: 20 december 2016

Regeringen har presenterat ett nytt policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet och humanitära biståndet, som pekar ut biståndets övergripande riktning under de kommande åren.

Ramverket, som presenterades för riksdagen den 15 december, ska sedan konkretiseras i regleringsbrev och strategier som kommer att styra Sidas arbete under de kommande åren.

Det nya policyramverket tar sin utgångspunkt i dagens globala utmaningar, bland annat ett ökat antal konflikter och många utdragna humanitära kriser. I dag är konflikter det allvarligaste hindret för många länders utveckling, och extrem fattigdom och svält koncentreras i allt högre utsträckning till stater där det pågår väpnade konflikter. Därför blir det ännu viktigare att det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet samverkar, för att bygga samhällen som är hållbara på lång sikt.

En annan utmaning är klimatförändringarna, som slår hårt mot människor som lever i fattigdom. En tredje är civilsamhällets utrymme, som krymper i takt med att allt fler länder stiftar repressiva lagar och hoten och våldet mot människorättsförsvarare ökar.

Policyramverket tar avstamp i de överenskommelser om framtidens bistånd som gjordes under 2015: de Globala målen för hållbar utveckling, klimatavtalet från Paris samt Addis Ababa Action Agenda, som handlar om hur arbetet med de Globala målen ska finansieras.

Regeringen understryker att det svenska utvecklingssamarbetet ska fokusera på världens minst utvecklade länder samt länder där det pågår väpnade konflikter. I skrivelsen betonas också att utvecklingssamarbetet ska anpassas till samarbetsländernas egna utvecklingsstrategier och planer.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />