nyhet

Hållbar tillväxt i fokus under World Water Week

Uppdaterad: 29 augusti 2016

Under vecka 35 hålls World Water Week i Stockholm där den gemensamma nämnaren vatten samlar experter, beslutsfattare, innovatörer och många fler. Temat för året är Vatten för hållbar tillväxt (Water for Sustainable Growth) och veckan kommer att avhandla ämnen som Agenda 2030, jämställdhetsfrågor, klimatförändringar, konfliktlösning och vattenförvaltning.

Nästan alla större organisationer som jobbar med vattenfrågor, och som ger bistånd till vattensektorn finns på plats. Placerad i skärningspunkten mellan politik, forskning och praktik är World Water Week en naturlig plats för att utforska nya idéer och perspektiv inom området vatten och hållbar tillväxt för alla aktörer. Veckan kommer också följa upp mer allmänt om genomförandet av de vattenrelaterade globala målen för hållbar utveckling och det nya klimatavtalet COP 21, bland annat genom en högnivåpanel med Jan Eliasson och biståndsminister Isabella Lövin.

I World Water Development Report 2016 fokuserades på hur vatten och sysselsättning kunde gå hand i hand. Att bidra till ett bättre liv för miljontals människor genom att upprätthålla och skapa meningsfull sysselsättning i samband med vatten och sanitet innebär att vatten blir en tillgång på flera sätt.

World Water Week kommer att följa upp FN:s tema, men gör det i ett större sammanhang kring hållbar tillväxt, och kan därmed direkt och indirekt bidra till det globala målet 8, "Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”. Detta utöver de två globala målen som direkt är kopplade till vatten mål 6 ”Rent vatten och sanitet” och mål 14 ”Hav och marina resurser”. Det är också viktigt att komma ihåg att alla Globala mål hänger ihop, varför vattenveckan också involverar frågor om exempelvis jordbruk, energi och hållbar stadsutveckling.

Sidas arbete med vatten

Vattenfrågan och jämställdhet är sammankopplade. För många kvinnor och flickor är vattenbärande en mödosam och tidskrävande uppgift, och för att kunna förändra detta krävs ett strategiskt samarbete. Både nationella och internationella resurser måste sättas in för att öka tillgången på säkert dricksvatten.  När det gäller området WASH, alltså vatten, sanitet och hygien är Sida en betydande finansiär, bland annat till FN:s globala sanitetsfond. Under vattenveckan är WASH och jämställdhet en av de frågor som Sida lyfter.  

- Om alla flickor i Kenya tog examen från gymnasiet och alla 220 000 tonårsmammor i landet istället för att bli gravida så tidigt i livet, gick klart skolan och fick ett jobb skulle 28 miljarder kronor adderas till den kenyanska ekonomin.En summa som är en och en halv gång det kollektiva biståndet till Kenya 2015. Att se till att dessa flickor är friska, utbildade och produktiva medlemmar i samhället är nyckeln till utveckling och fattigdomsbekämpning. Deras tillgång till rent vatten, förbättrad sanitet och hygien är viktiga bitar som måste vara på plats för att uppnå detta, förklarar Marie Ottosson, vikarierande överdirektör på Sida. 

Att installera skoltoaletter och att ha särskilda toaletter för flickor är ofta avgörande för att få fler flickor att stanna i skolan. Vatten och sanitet är också viktigt för hygieniska och säkra förlossningar. En toalett nära sitt hem, och då gärna upplyst är även det viktigt för kvinnor och barn. Risken för kvinnor att utsättas för sexuella övergrepp är stor när de tvingas gå ut på natten för att hämta vatten eller uträtta sina behov – vilket skapar både oro och rädsla. UNICEF:s projekt hjälper till att försäkra tillgången till dessa grundläggande behov och skyddar på så sätt kvinnor från våld och trakasserier.

Sidas globala stöd till vatten och sanitet handlar främst om att öka tillgången till hållbara vatten- och santitetslösningar för människor som lever i fattigdom. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med Världsbankens the Water and Sanitation Program (WSP) , Globala Sanitetsfonden (GSF) som hanteras av Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), UNICEF (Water Sanitation and Hygiene - WASH) samt WaterAid Sweden.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />