flyktingar_1000.jpg

Foto: Åsa Sjöström/Moment Agency

nyhet

World Humanitarian Day

Uppdaterad: 19 augusti 2016

World Humanitarian Day uppmärksammas den 19 augusti varje år. Detta för att minnas de som förlorat sina liv under humanitära insatser, hylla de som jobbar med humanitärt arbete och ge en röst till krisdrabbade människor som är i behov av humanitärt stöd och skydd.

I slutet av 2008 inrättade FN:s generalförsamling World Humanitarian Day till minne av de 22 människor som miste livet vid terroristattacken mot FNs kontor i Bagdad 2003. FNs generalsekreterare, Ban Ki-moon, förklarar syftet med dagen:

– World Humanitarian Day är en årlig påminnelse om behovet av att agera för att lindra lidandet. Det är också ett tillfälle att hedra biståndsarbetare och de frivilliga som jobbar i frontlinjen vid humanitära kriser. Jag hyllar dessa kvinnor och män som modigt hjälper andra som lever i en ännu större fara.

Varje år orsakar katastrofer och konflikter stort lidande för miljontals människor, ofta världens fattigaste, marginaliserade och mest utsatta. Som en följd av väpnade konflikter och katastrofer i världen, är mer än 130 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd för att överleva.

Peter Maurer från den Internationella Rödakors Kommitteen (ICRC) i Geneve förklarade vid ett tillfälle varför det är nödvändigt med personal på plats som utför det humanitära arbetet, även om det är en stor risk:

– Ekvationen är enkel - är det ingen som arbetar så når det humanitära stödet inte fram till de krisdrabbade. Att nå de behövande och samtidigt garantera säkerheten för sin personal är en komplex och svår uppgift för de som arbetar i krisdrabbade områden.

Säkerhetsläget för biståndsarbetare förvärras

År 2015, blev 287 biståndsarbetare utsatta för någon slags attack under sitt arbete, 109 personer dödades, 110 sårades och 68 kidnappades. Under 2015 var det 22 % färre attacker och 42 färre personer drabbade än 2014. För andra året i rad minskar antalet personer som blir attackerade och mördade under tjänst, till skillnad från 2013 då det var närmare 500 attacker.

Fem konfliktdrabbade länder representerade huvuddelen av alla större attacker mot civila biståndsinsatser under förra året: Sydsudan, Afghanistan, Somalia, Syrien och Jemen. För första gången gick Södra Sudan om Afghanistan som landet med det högsta antalet attacker.

De flesta som arbetar humanitärt kommer från det land där de arbetar och det var 13 gånger så många nationella offer som internationella i dessa länder. Människor som drabbats av katastrofer är ofta de första att hjälpa sina egna samhällen efter en katastrof.

World Humanitarian Summit – Vad händer nu?

”Leave no one behind” är ett centralt temat inom Agenda 2030. Det påminner om omvärldens skyldighet att nå de som utsätts i konfliktsituationer, katastrof och risk så att alla kan dra nytta av och bidra till en hållbar utveckling. World Humanitarian Summit var början på det internationella samfundets engagemang för att även fånga upp de som löper störst risk glömmas bort.

– Mötet i Istanbul var en vändpunkt för många av de frågor som det har pratas om länge inom det humanitära området. Kanske var det främsta resultatet av världstoppmötet överenskommelsen mellan givare och genomförandeorganisationer ”The Grand Bargain” för ett mer effektivt humanitärt bistånd. Uppgörelsens tio punkter fokuserar bland annat på att inkludera krisdrabbade i beslut som påverkar deras liv, minska öronmärkt stöd och stärka samspel mellan humanitärt och utveckling, förklarar Peter Lundberg, Biträdande Avdelningschef för det humanitära biståndet på Sida.

Vad händer inom det humanitära arbetet i världen nu?

– Nästa viktiga steg är FN:s generalsekreterare rapport till FNs generalförsamling i september . För Sida är den nya humanitära strategin som kommer att tas fram under hösten ett sätt ta in åtaganden från WHS, inkl. Grand Bargain.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />