En installation med ett rött band för arbetet mot spridningen av HIV/AIDS med skyskrapor i bakgrunden.

Årets internationella Aidskonferens lockade över 15 000 deltagare, vilket visar på ett stort intresse trots att aids inte ligger högst på utvecklingsagendan. Konferensen var viktig för att visa att det fortfarande finns kraft i hiv-rörelsen.

Foto: Sida

nyhet

Krav på ökad finansiering och fortsatt hårt arbete för att utrota aids före 2030

Uppdaterad: 4 augusti 2016

I mitten av juli hölls The International AIDS Conference i Durban. Där konstaterades bland annat att stora framsteg har gjorts i att dämpa smittspridningen, men att tillgången till behandling behöver utökas. Även förebyggande åtgärder måste prioriteras om vi ska kunna nå det globala hållbarhetsmålet 3:3 - utrota aids före 2030.

Idag har cirka 17 miljoner människor tillgång till bromsmediciner och antalet aidsrelaterade dödsfall har minskat till 1,1 miljoner under 2015 - en minskning med 45 procent sedan 2005. Trots den glädjande utvecklingen finns dock mycket kvar att göra. De människor som har tillgång till behandling utgör bara knappt hälften av de 37 miljoner som lever med hiv och över 3 miljoner barn lever idag med viruset. Det är tydligt att vi måste bromsa smittspridningen om vi ska lyckas nå en värld fri från aids före år 2030.

Flickor och unga kvinnor är en utsatt grupp

Den enda grupp där antalet nysmittade ökar är bland unga kvinnor och flickor. Det är också tydligt att flickor som gifter sig tidigt löper större risk att smittas av hiv och därför är det viktigt att arbeta mot barnäktenskap.

– Jämställdheten mellan könen är en nyckelfråga. Det är oerhört frustrerande att unga kvinnor och flickor är den enda grupp i samhället där antalet nysmittade inte sjunker. De har en låg status i samhället, har svårt att stå emot och värna sin egen kropp. Arbetet med jämställdhet är helt avgörande för att kvinnor ska kunna undvika att blir smittade, förklarar Eva Atterlöv Frisell, rådgivare vid Sveriges regionala SRHR-team baserat i Lusaka.

Teamet arbetar brett med frågor inom sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Regeringens SRHR strategi gäller hela Afrika söder om Sahara, även om teamet arbetar främst i södra och östra Afrika. Det regionala teamet arrangerade under konferensen en paneldiskussion om mäns och pojkars roll inom hiv-prevention.

– Forskning visar att män spelar en stor roll för att kvinnor ska uppsöka vård och fullfölja behandling och det ville vi uppmärksamma på konferensen, säger Francis Mangani, handläggare vid SRHR-teamet.

Överlag är det tydligt att det finns mycket kvar att önska vad gäller arbetet med de mänskliga rättigheterna. Många människor som lever med hiv och dessutom är en minoritet exempelvis hbtq-personer, fångar och migranter lever med ständig rädsla och risk för ytterligare diskriminering. Hiv-prevalensen är hög inom dessa utsatta grupper och nya arbetssätt behövs för att inkludera dem bättre.

Nytt profylax och samarbete för att dämpa spridningen

Vikten av att förebygga nya infektioner var centralt under årets konferens i Durban - vi kan inte förlita oss enbart på behandling för att stoppa epidemin. Resultat inom forskning stod i fokus även om det civila samhället också spelade en central roll i Durban. Mycket forskning pågår till exempel runt profylaxet PrEP som hindrar hiv-smitta. Förhoppningsvis ska detta kunna hjälpa speciellt utsatta grupper som män som har sex med män och kvinnor som arbetar inom sexhandeln.

– Vid många sessioner hörde vi också krav på att den Globala Fonden (GFATM) måste få full finansiering. Fonden är oerhört viktig för att kunna genomföra breda insatser för att fler ska få tillgång till bromsmediciner, säger Christine Johansson, chef för det regionala SRHR-teamet.

Det internationella samfundet måste med gemensamma krafter fortsätta kämpa för att alla som lever med hiv ska få behandling och tillsammans förbättra det förebyggande arbetet.

– Jag tror att det finns stora chanser att utrota Aids före 2030. Vi vet vad vi behöver göra och vi vet ganska bra vad som fungerar. Behandlingen för de som lever med Hiv har visat goda resultat, men det är samtidigt en livslång behandling som ställer stora krav på att ta vara på sin kropp och ta tabletter regelbundet. Med fortsatt behandling och möjlighet att ge behandling till fler skulle vi komma en bra bit på väg. Om vi sedan också kan kombinera detta med omfattande prevention och information så kan vi klara den här utmaningen, berättar Eva Atterlöv Frisell efter konferensens slut.

Årets aidskonferens lockade över 15 000 deltagare, vilket visar på ett stort intresse trots att aids inte ligger högst på utvecklingsagendan. Konferensen var viktig för att visa att det fortfarande finns kraft i hiv-rörelsen och tillsammans kan vi lyckas vi med  att utrota aids till 2030.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />