Pappa som bär sin dotter på flykt från Syrien.

Pengarna som återförs kommer bland annat att användas till humanitära kriser och arbete med utbildning och hälsa.

Foto: Stephen Ryan / IFRC CC

Nyhet

Regeringen återför 1,5 miljarder till Sida

Uppdaterad: 31 augusti 2016

Regeringen kommer i höständringsbudgeten att föreslå att 6,4 miljarder kronor ska återföras till biståndet varav 1,5 miljarder kronor då kommer att gå tillbaka till Sida. Pengarna kommer att användas bland annat till humanitära kriser, till utbildning och hälsa och även till forskningssamarbete.

Då avräkningarna för asylkostnader inom biståndet väntas minska under 2016 kommer regeringen i höständringsbudgeten föreslå att 6,4 miljarder kronor återförs till biståndet. Detta innebär att regeringen återställer de neddragningar på 3,9 miljarder som gjordes i vårbudgeten för 2016.

Medel återförs till Sidas verksamhet i ett stort antal samarbetsländer. För Sidas del innebär detta att en rad viktiga långsiktiga utvecklingsinsatser kan genomföras inom områden som socialt hållbar utveckling samt stöd till mänskliga rättigheter och demokrati.

- Vi tror att många är medvetna om den situation som var aktuell i höstas, så det känns bra att vi nu kan öka på biståndet igen. Vill vi bidra till en rättvis och hållbar global utveckling så är det i de sviktande stater människor flyr ifrån som de mest akuta behoven finns. Där finns många som behöver ett ökat stöd, säger Sidas Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Det var få av Sidas pågående projekt som drabbades av nedskärningarna i våras, eftersom situationen löstes genom att inte förlänga vissa avtal och inte dra igång nya projekt. Däremot så ledde regeringens prioriteringar till neddragninar bland annat på forskningsanslag och utbyten.

- En stor del av pengarna kommer att användas till humanitära kriser, men även till utbildning, hälsa och forskningssamarbete. Vi har fått en extra tilldelning på 500 miljoner kronor som ska användas till humanitära insatser, där det finns stora behov. Enligt FN är bara 37 procent av de globala behoven för humanitära kriser runt om i världen täckta, förklarar Charlotte Petri Gornitzka.

Den 20 september lämnar regeringen sin höstbudget till riksdagen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />