EU-flaggor utanför EU-kommissionen

Fotograf Shutterstock

EU-delegeringen sker inom ramen för projektet U-LEAD, där Sida hanterar en av två komponenter som ska utveckla lokalstyre och administrativa tjänster på lokal och regional nivå.

Elsa Håstad sitter i en svart fåtölj och skriver under avtalet för EU-kommissionens delegering av biståndsmedel till Sida.

Fotograf Ludvig Stendahl

Elsa Håstad, chef för avdelningen för Europa och Latinamerika, skriver under avtalet för EU-delegeringen.

nyhet

EU-kommissionen delegerar biståndsmedel till Sida

Uppdaterad: 24 augusti 2016

Sida har fått i uppdrag av EU-kommissionen att administrera ett EU-finansierat stöd till Ukraina för biståndsprojektet Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development (U-LEAD). Där bidrar Sverige tillsammans med Tyskland, Polen och Danmark till genomförandet av en decentraliseringsreform i landet.

Att EU-kommissionen delegerar biståndsmedel till Sverige innebär att Sida får hantera biståndsmedel för EU:s räkning, på samma sätt som vi hanterar medel ur den svenska biståndsramen. Detta är ett nytt sätt för Sida att arbeta på. Totalt kommer Sida inom projektet att hantera 30 miljoner Euro under en fyraårsperiod.

Decentralisering i Ukraina

Sida har under de senaste 20 åren gett stöd till decentralisering och lokalt självbestämmande i Ukraina på både central och lokal nivå. Det omfattande samarbetet innehåller bland annat e-förvaltning, jämställd budgetering och kapacitetsbyggande på den lokala nivån för hantering av offentliga medel.

– Delegeringen av biståndsmedel till Sida kan ses som ett bevis för det förtroende som EU-delegationen i Kiev och Kommissionen i Bryssel har för vår verksamhet. Anledningen till att vi får den här delegeringen är att Sida arbetar både trovärdigt och långsiktigt med decentralisering i Ukraina, vi har helt enkelt lång erfarenhet att bidra med, säger Elsa Håstad, Avdelningschef på avdelningen för Europa och Latinamerika på Sida.

Syftet med decentraliseringsreformen i Ukraina är att etablera moderna lokala administrativa strukturer och tjänster som är transparenta, ansvarstagande och anpassade till medborgares behov. Idag finns en bred politisk vilja att genomföra de reformer som krävs men arbetet sker under svåra omständigheter på grund av den pågående konflikten. U-LEAD innebär ett stöd till bland annat ministerier för regional utveckling, finans, ekonomi, utbildning och hälsa, regionala och lokala myndigheter samt administrativ personal på lokal-, distrikts- och regional nivå.

Stärka 600 administrativa center

EU-delegeringen sker inom ramen för projektet U-LEAD, där Sida hanterar en av två komponenter som ska utveckla lokalstyre och administrativa tjänster på lokal och regional nivå.  Stödet går till att etablera ca 600 administrativa center i Ukraina och utrusta dem för att ge medborgarna tillgång till ett basutbud av IT-baserade administrativa tjänster. Decentraliseringsreformen i Ukraina har hög politisk prioritet och sker i samarbete med ett stort antal givare. Sida använder sig av expertis från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och från estniska eAcademy.

Ukraina offentliga förvaltning

Ukraina har 44 miljoner invånare spridda på en yta större än Frankrike. Den offentliga förvaltningen är utöver den statliga nivån indelad i tre regionala nivåer. Den första regionala nivån består av 24 provinser (oblasts), den andra av 490 distrikt (rayons) och en lokal nivå som består av en enskild stad eller by. Historiskt sett har alla regionala nivåer stått under ett starkt inflytande av den centrala regeringen vilket har förhindrat utveckling på lokal nivå.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />