En graf som visar Sidas ranking i indexet

Foto: Publish What You Fund

nyhet

Sida topprankat i biståndstransparens

Uppdaterad: 14 april 2016

Sverige är ett av de länder som hamnar i toppen i Aid Transparency Index, en årlig ranking av biståndstransparens för givarländer och multilaterala biståndsorganisationer. 

Sverige och Sida hamnar på 9:e plats i Aid Transparency Index årliga lista och fortsätter därmed att tillhöra världstoppen inom biståndstransparens. Indexet baseras på en omfattande genomgång av alla stora givarorganisationer och tas fram av organisationen Publish What You Fund, som verkar för större öppenhet och information om bistånd.

På första plats i rankingen hamnar FN:s utvecklingsfond UNDP för andra året i rad. Om man enbart ser till bilaterala givare så hamnar Sverige på en tredjeplats bakom amerikanska Millenium Challenge Corporation (MCC) och den brittiska biståndsmyndigheten DFID.

För att nå toppoäng är det i princip nödvändigt att publicera sina data och dokument i enlighet med den så kallade IATI-standarden (International Aid Transparency Initiative), som gör det möjligt att effektivt jämföra informationen från världens biståndsorganisationer. Sverige var tidigt ute med publicering av IATI-data redan 2011 och är en aktiv medlem bland annat genom att vara en del av IATIs sekretariat.

– Det är roligt att få ett kvitto på att vårt arbete med att tillgängliggöra biståndsdata är framgångsrikt. Man kan ju lätt ta sådant för givet i ett land med lång tradition av öppenhet, men för två år sedan hade Sverige en betydligt sämre poäng. Men det är viktigast att komma ihåg att biståndstransparens inte är en tävling mellan givare utan i förlängningen handlar om att göra biståndet bättre så att flera kan lyfta sig ur fattigdom, säger Karl Peterson, projektledare för Openaid.se som är Sidas portal för öppen biståndsdata.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />