På bilden ses representanter från Sida, Forum Syd, Business Sweden samt svensk-somaliska företagare.

Sida lanserade 25 april ett samarbete med Forum Syd och Business Sweden för att stärka företagande i Somalia. På bilden ses representanter från Sida, Forum Syd, Business Sweden samt svensk-somaliska företagare.

Foto: Sida

nyhet

Sida lanserar svensk-somaliskt företagarprogram

Uppdaterad: 29 april 2016

Den 25:e april startades ett unikt samarbete mellan Sida, Forum Syd och Business Sweden. Initiativet ska bidra till att stärka mindre företags och företagares kapacitet att investera i Somalia och på så vis bidra till utveckling av den privata sektorn samt skapa nya arbetstillfällen. Samarbetet syftar särskilt till att engagera den somaliska diasporan i Sverige.

Utvecklingen i Somalia präglas av optimism och framtidstro, trots fortsatt stora humanitära behov och säkerhetsutmaningar. Freds- och statsbyggnadsprocessen går försiktig framåt och investeringar och företagande i Somalia ökar. Sverige ger ett omfattande stöd till dessa processer och bidrar, genom stort bistånd och aktivt politiskt engagemang, till utvecklingen i landet.

I Sverige finns ett hundratal civilsamhällesorganisationer med somalisk anknytning. Sida samarbetar sedan ett par år tillbaka med den somaliska diasporan för att svensksomalier på olika sätt ska kunna bidra till återuppbyggnadsarbetet av deras hemland. Nu ökas samarbetet genom ett program där Forum Syd, i samarbete med Business Sweden, ska bidra till ekonomisk utveckling och jobbskapande.

– Forum Syd har mångårig erfarenhet av arbete i Somalia och har även tidigare samarbetat med den somaliska diasporan. Business Sweden är däremot en ny aktör i Somalia som kommer att bidra med kunskap och erfarenhet inom t.ex. affärsutveckling, marknadsanalys, handel och dess regelverk., säger Urban Sjöström som är biståndschef för somaliasektionen på sveriges ambassad i Nairobi.

Programmet ska vara en katalysator för tillväxten i landet och engagera framförallt diasporan genom att underlätta för investeringar och  kunskapsöverföring. Genom att ta vara på entreprenörsandan samt kulturella kopplingar till Somalia kan den somaliska diasporan i Sverige och på andra ställen spela en viktig roll i att skapa jobb för befolkningen i Somalia.

– Det är dock viktigt att klargöra att programmet inte bara riktar sig till diasporan, utan till alla som vill investera i landet, tillägger Urban Sjöström.

Sex sektorer i fokus

Programmet har identifierat stora möjligheter inom vissa sektorer som tros ha potential till större genomslagskraft på tillväxt och därigenom bidra till produktivt jobbskapande i Somalia. Dessa sektorerna är: jordbruk och boskapsskötsel, fiske, hälsovård, informationsteknik (ICT), förnybar energi samt vatten och sanitet. Även om projekt av hög kvalitet inom dessa sektorer kommer att prioriteras kommer programmets fokus att ligga på produktivt och hållbart jobbskapande inom alla sektorer.

Programmet ska också ha ett fokus på kvinnligt entreprenörsskap. Minst 25% av de företag som omfattas av programmet ska drivas av kvinnor, en viktig förutsättning för att nå en inkluderande tillväxt i landet. Totalt omfattar programmet 32 MSEK under 2016-2019, utöver det större stöd Sverige redan bidrar till genom Världsbanken för stärkt privarsektorutveckling i Somalia. 

De första tre månaderna kommer att vigas åt planering och förberedelser. Först i höst förväntas första ansökningsperioden komma igång. All ansökning sker online via Forum Syds hemsida för det svensk-somaliska företagarprogrammet.

Somali Swedish Business Programme

Programmet utgörs av fyra delar. Genom att förena dessa fyra komponenter avser programmet skapa förutsättningarna för ett framgångsrikt och hållbart företagande och därigenom ökat produktivt jobbskapande.

  • Kapacitetsbyggande insatser för intresserade entreprenörer och företag. Denna del kommer att delas in i dels en generell kapacitetsutveckling i företagsutveckling i Somalia, dels en skräddarsydd kapacitetsutveckling för företag.
  • Mindre finansieringsstöd (max 35 000 SEK) till entreprenörer vid ett tidigt stadie av en affärssatsning för att möjliggöra utforskandet av nya möjligheter till jobbskapande affärsverksamheter. Villkor för detta stöd är att företagaren bidrar med samma belopp.
  • Stöd till entreprenörer (max 200 000 SEK) för bidra till investering och att söka ytterligare finansiering av andra större finansieringskällor. Villkor även för detta stöd är att företagaren bidrar med samma belopp.
  • Analys kring utmaningar och brister i företgsmiljön i landet för att påverka gynnsam miljö för företagsverksamhet i hela landet.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />