Antalet anmälda korruptionsmisstankar 2015 fördelat över välrdsdelar.

Antalet anmälda korruptionsmisstankar 2015 i respektive världsdel.

Foto: Sida

nyhet

Hanterade korruptionsmisstankar 2015

Uppdaterad: 22 april 2016

Varje år sammanställer Sida inrapporterade korruptionsmisstankar i en rapport. Under 2015 rapporterades 129  fall i projekt och program som Sida finansierar och antalet ställda återkrav har ökat markant.

Korruption förekommer över hela världen. Eftersom Sida är verksamt på många platser i världen med utbredd fattigdom har vi successivt byggt upp och utvecklat system för att förhindra och utreda korruption i alla led av biståndsarbetet.

Under 2015 har sammanlagt 129 ärenden om korruptionsmisstankar rapporterats till Sida, jämfört med 144 året tidigare. Mer än hälften av de inkommande anmälningarna kom från Sidas samarbetsparter. Afrika är den världsdel där Sida har störst verksamhet och där återfinns också 56 % av antalet anmälda korruptionsmisstankar.

När misstankar om korruption föreligger gör Sida en första bedömning om det finns skäl för att starta en utredning samt avbryter alla utbetalningar till motparten. Om korruption kan bekräftas är ytterligare en åtgärd t ex att kräva att de pengar som använts fel betalas tillbaka. Totalt ställdes nästan 47 miljoner kronor i återkrav under 2015, jämfört med 25 miljoner året innan.

Utredningarna görs av en särskild utredningsgrupp som rapporterar direkt till generaldirektören. Under 2016 kommer utredningsgruppen att fortsätta arbeta för att insatshanteringen genomförs på ett sätt som förebygger korruption så att olika aktörer tidigt kan agera på varningssignaler i syfte att minimera korruptionsrisker.

– Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att bidra till minskad fattigdom genom en stark agenda mot korruption och genom att fortsätta leva upp till våra ledord: Alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid agera och alltid informera vid misstanke om korruption, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i rapportens förord.

Vilka anmäler korruptionsmisstankar till Sida?

label shortlabel value valuetype highlight
Samarbetsparter Samarbetsparter 61 %  
Whistleblowers Whistleblowers 19 %  
Sidas medarbetare Sidapersonal 13  
Andra givare Givare 5  
Media Media 1  
UD UD 2  

Vilka är Sidas samarbetsparter i de inrapporterade misstankarna?

label shortlabel value valuetype highlight
NGO NGO 65 %  
Multilateraler Multilateraler 14 %  
Stat-Stat Stat-Stat 5  
Internt Internt 5  
Myndigheter Myndigheter 1  
Övriga Övriga 2  

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />