Flygbild över Borås

Globala Kommunen är ett samarbetsprojekt mellan Sida, våra samarbetskommuner och lokala aktörer som föreningar och lokalt och regionalt näringsliv.

Foto: Borås stad

nyhet

Nu lanseras Globala Borås – Sveriges sjunde globala kommun

Uppdaterad: 20 april 2016

Borås är nu en av Sveriges sju globala kommuner. Satsningen som initierats av Sida i samarbete med Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Boras Waste Recovery och Högskolan i Borås uppmärksammar globala frågor under en rad aktiviteter i kommunen i höst.

– Sida har som uppdrag att nå ut brett i samhället och öka kännedomen om och engagemanget för den globala utvecklingen. Med Globala Borås vill vi komma ut i landet och samarbeta närmare med lokala aktörer, och samtidigt lyfta möjligheterna för olika aktörer att agera i globala frågor, säger Joachim Beijmo, Kommunikationschef på Sida.

Satsningen är ett samarbete mellan Sida, kommunen och lokala aktörer, föreningar och lokalt och regionalt näringsliv. För att ta vara på all den kunskap och engagemang som finns i staden bjuds också alla Borås organisationer in till ett informationsmöte torsdagen den 21 april om deras möjligheter att delta i evenemanget.

En del av arbetet med de Globala målen

Globala Borås går av stapeln i samband med att arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling startar i år. Kommunerna är en viktig biståndsdel i Agenda 2030 och Sveriges arbete med att nå de Globala målen. Att det lokala hänger ihop med det globala blir med den nya hållbarhetsagendan tydligare nu än någonsin tidigare – den påverkar alla världens länder och involverar olika aktörer från alla sektorer och alla nivåer i samhället.

– Vi har 15 år på oss att nå de Globala målen. I det arbetet har kommunerna en viktig roll, säger Tom Andersson (MP), kommunalråd, Borås Stad.

Att nu Borås blir en global kommun ger staden möjlighet att lyfta goda exempel som redan görs inom hållbarhetsfrågor.

– Borås är redan en global aktör på många sätt, vi arbetar internationellt och sprider vår kunskap ut i världen för att på vårt sätt bidra globalt till ett mer hållbart samhälle.  Det kommunala partnerskapet mellan Palu i Indonesien och Borås Stad är bara ett exempel på hur Borås kretsloppsmodell kan användas för att förbättra människors liv och samtidigt ge nya erfarenheter tillbaka till Borås säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad.

Visar resultaten av svenskt bistånd

Satsningen Globala Borås är en del i Sidas projekt Globala Kommunen där Malmö, Linköping, Norrköping, Sundsvall, Karlstad och Umeå (region Västerbotten) deltar sedan tidigare. I år är det totalt sju kommuner som deltar med Borås som nytillkommen kommun.

– Genom projektet vill vi nå ut med resultaten av svenskt bistånd, säger Joachim Beijmo. Att världen – mitt i alla katastrofer – faktiskt blir bättre på många områden kan tyckas förvånande för många. Men det visar också att vad vi gör här och nu har betydelse.

Under hösten kommer boråsarna att få möjlighet att ta del av olika aktiviteter med ett globalt perspektiv. Tanken är att använda befintliga arenor, som exempelvis Kretsloppsveckan, för att sprida kunskap om globala frågor och vad du som individ kan bidra med för att göra skillnad.

– Det är ett intressant projekt och vi är väldigt stolta över att bli en global kommun i samarbete med Sida, säger Morgan Hjalmarsson (L), kommunalråd, Borås Stad.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />