nyhet

Ett steg närmare att mäta global utveckling

Uppdaterad: 15 april 2016

År 2030 ska alla länder i världen ha uppnått de Globala målen för hållbar utveckling som FN antog i höstas. Nu är det också klart hur målen ska mätas och följas upp. En statistikkommission har föreslagit 230 olika indikatorer och förra veckan möttes en expertgrupp av statistiker för tredje gången för att diskutera dessa.

Vägen till att alla världens länder ska ha uppnått de Globala målen för hållbar utveckling om 15 år, det som kallas Agenda 2030, och därmed säkerställa att såväl sociala- som ekonomiska-, institutionella- och miljöaspekter beaktats kommer att följas upp med olika indikatorer. FN ansvarar för att ta fram jämförbara mått på global nivå och i mars kom statistikkommission UNSC överens om 230 indikatorer för att utvärdera och jämföra ländernas arbete med de 17 globala målen och dess 169 delmål.

FN:s ekonomiska och sociala råd behöver dock fortfarande godkänna de föreslagna indikatorerna och expertgruppen som granskat indikatorerna åt UNSC arbetar fortfarande med dem. Statistikerna som ingår i expertgruppen kommer från 28 länder där bland annat Viveka Palm från svenska SCB ingår. Hon kom nyligen hem från Mexiko där det tredje expertmötet hölls den 31 mars till 1 april.

– Arbetet kommer att pågå i flera år eftersom det handlar mycket om policyarbete och stora delar av arbetet med indikatorerna behöver fortfarande utvecklas, säger hon.

Vissa områden behöver mer arbete än andra. De har till exempel kommit längre fram i processen med indikatorerna för jämställdhet än med de som rör miljö och klimat, enligt Viveka Palm. En utmaning som hon ser är att statistik som redan finns inom klimat- och miljöområdet inte utnyttjas.

– Förslagen riktas in på planer och policies men tar inte upp statistik som redan finns och det finns flera formuleringar som vi behöver arbeta mer med. Klimatgaser nämns till exempel inte i indikatorerna vilket är något vi i Sverige och några andra länder i expertgruppen har pushat för, säger hon.

I de föreslagna indikatorerna för jämställdhet är det stort fokus på kartläggning av kvinnors förutsättningar i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället samt lagstiftning. Statistik över bland annat antalet kvinnor över 15 som utsätts för våld, har genomgått könsstympning, gift sig innan de fyllt 15, äger mark eller arbetar i parlamentet kan samlas in. Även mätning av lagar för att motverka diskriminering, stärka jämställdhet och erbjuda utbildning, information och hälsovård ingår i förslagen.

Förutom jämställdhet och klimat /miljö är fred och säkerhet ett av Sidas prioriterade områden. Det kan handla om att ta fram statistik över trafficking, sexuellt våld, mord, beslagtagna vapen men också att ta fram globala mått på hur många som blivit utsatta för våld eller hot om våld det senaste året.

Organisationer, internationella biståndsaktörer och civilsamhället har alla varit med och påverkat arbetet med uppföljningen av målen. Nästa steg blir en rapport som FN kommer att ta fram under våren. I rapporten kommer det ingå globala indikatorer men för regioner snarare än för länder.

Förutom de globala indikatorerna som FN tar fram globalt kan alla länder också utforma sina egna. I Sverige kommer SCB att ha en stor roll i detta arbete och de väntar just nu på uppdrag från regeringen.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />