Babatunde i kostym i ett rum på Sida i Stockholm.

Dr. Babatunde Osotimehin besökte Sverige bland annat för att diskutera samarbetet med Sverige och Sida samt det civila samhället.

Foto: Anders Rönquist/Sida

nyhet

Chefen för UNFPA besökte Sida

Uppdaterad: 11 april 2016

Sverige och Sida är en av de stora givarna till FN:s befolkningsfond, UNFPA, vilken bland annat arbetar för att stärka kvinnors rättigheter, minska lidandet och rädda liv. Dr. Babatunde Osotimehin, chef för UNFPA, besökte Sida för att bland annat prata om de Globala målen.

– Att välja ett globalt mål att arbeta med går inte. De är alla integrerade i varandra. 60 procent av mödradödligheten i världen sker i konfliktområden - om vi ska kunna göra skillnad måste vi arbeta i konfliktområden likväl som i områden där det är fred. Där måste vi bistå med bland annat arbetsmöjligheter och förbättrad vård för kvinnor, säger Dr. Babatunde Osotimehin, chef för UNFPA.

UNFPA har bland annat satt upp 81 kvinnojourer - en fristad från våld och övergrepp - i Syrien och de grannländer som är påverkade av konflikten. Som ett komplement till dessa stödjer UNFPA också hälsocenter på lokal nivå som erbjuder bland annat hälso- och sjukvård, SRHR-information och familjeplanering - tjänster som försvunnit efter konfliktens början för fem år sedan.

– Om jag ska beskriva UNFPA med två ord så är det passionerat och medkännande. Vi arbetar aktivt med att se till att flickor och kvinnor får sina rättigheter respekterade.

Dr. Babatunde Osotimehin besökte Sverige bland annat för att diskutera samarbetet med Sverige och Sida samt det civila samhället, vilket han menar är oerhört viktigt för UNFPA. I detta arbete spelar de Globala målen en stor roll då de är en del av både Sidas och UNFPA:s arbete.

– Agenda 2030 bygger faktiskt på vårt arbete, det vi gör och det vi har gjort. Målen har sitt ursprung i ICDP (International Conference on Population and Development ) från 1994 och det är en fortsättning på detta arbete och på Millenniemålen. Vi ser målen som ett verktyg snarare än riktlinjer för att kunna fördjupa vårt arbete.

Samarbeten både multilateralt och regionalt

UNFPA är en del av H6, före detta H4+. Partnerskapet H6 är ett samarbete mellan sex FN-organ, UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UN Women, Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken. Syftet med partnerskapet är att förbättra hälsan och rädda liv - där kvinnor och barn är den primära målgruppen.

– Det är ett givande samarbete - och vi har haft ordförandeposten sedan starten. Att gå samman innebär att vi kan öka intensiteten på arbetet. Att vi gick vidare från H4+ till H6 innebär ett djupare och mer stabilt samarbete.

H6 fungerar som en förlängd arm av en global strategi och ska agera som ledare inom områdena reproduktiv, maternal, nyfödda och barns hälsa (RMNCH). H6 och regeringarna ser till att nationella, bilaterala och multilaterala initiativ kan dela kunskap, undvika dubbelarbete, fördjupa samarbetet och effektivisera existerande projekt. Något samarbetet med Sida också bidrar till.

– SIDA och UNFPA har ett gott samarbete som värderas högt – inte bara i Sverige utan också på fält. Speciellt med fokus på Sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) – en agenda som är prioriterad i många av de afrikanska länder UNFPA verkar i.

Sida stödjer bland annat UNFPA:s barnmorskeprogram och den Tematiska fonden för mödravård och vård för deras nyfödda. Att Sida stödjer fonden bidrar till att förbättra kvinnors situation och säkerhet vid förlossning genom stöd till barnmorskeutbildning i de 33 länder där mödra- och barndödligheten är hög. Dr. Babatunde Osotimehin menar på att det alltid finns rum för förbättringar, ett gott samarbete till trots.

– Vi kan utöka antalet samarbetspartners och expandera arbetet med fonden. Vi gör redan mycket – men kan göra ännu mer. Exempel på detta kan vara att utbilda fler barnmorskor och skaffa mer personalresurser som arbetar med detta. Välutbildade barnmorskor är nämligen något många låginkomstländer saknar idag.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />