Nyhet

Nya globala mål sätter agendan för framtiden

Uppdaterad: 22 september 2015

På FN:s toppmöte den 25-27 september beslutar världens ledare om de 17 nya globala mål för hållbar utveckling som kommer att vägleda internationellt utvecklingssamarbete de kommande 15 åren.

I den mest inkluderande processen någonsin har världssamfundet tagit fram de 17 nya målen (Sustainable Development Goals), som tillsammans med 169 delmål presenteras i deklarationen "Transforming our World: the 2030 agenda for Sustainable Development".

– De nya målen kommer att vara mycket betydelsefulla för vår verksamhet. Biståndet har en viktig roll att spela när de nya målen ska uppnås – för att stödja direkta insatser som minskar fattigdom och hunger, för att främja jämställdhet och fred, men också för att stimulera andra aktörer att arbeta och investera mer hållbart, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

De nya målen tar vid efter millenniemålen, som varit tongivande sedan 2000.

- Framstegen har varit enorma de senaste 15 åren. Vi lever på många sätt i en annan värld nu än då. De nya målen kommer att bli än mer betydelsefulla för att skapa utveckling för alla, säger Charlotte Petri Gornitzka.

De nya målen tar fasta på fler aspekter av utveckling och är till skillnad från de förra målen globala och därmed giltiga för alla länder. Målen ska säkerställa att arbetet för utveckling sker i alla länder och gäller såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.

- Bredden i målen är en styrka. De visar på betydelsen av att alla aktörer drar åt samma håll för att skapa utveckling. Sverige har en mycket god möjlighet att ta ledarskap för att nå målen, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Tidigt i arbetet med att ta fram nya mål tillsatte FN:s generalsekreterare en högnivåpanel med svenskt deltagande. Panelen tog fram rapporten "Leave No-One Behind" vars rekommendationer lade grunden till flera av de mål som nu är framförhandlade. Rio +20- konferensen 2012 och dess rapport The Future We Want var avgörande för att sätta fokus på miljö- och klimatfrågorna samt på utvecklingens hållbarhetsaspekter, och i att ge utvecklingsländerna en tyngre röst.

Sverige har varit mycket aktivt i förhandlingarna och framför allt varit starkt pådrivande i frågor som rör jämställdhet i den politiska deklarationen och i målen, inte minst inför rapporten från den så kallade öppna arbetsgruppen (Open Working Group for Sustainable Development Goals) som etablerades efter Rio-konferensen.

I augusti var målen färdigförhandlade och de ska nu formellt beslutas på FN:s toppmöte.

- Toppmötet kommer att bli en extraordinär uppvisning av politiskt ställningstagande för global utveckling. Det är höjdpunkten på utvecklingsåret 2015 och ett möte som kommer att gå till historien. Implementeringen av målen kommer att kräva ännu mer politisk vilja och kraftsamling från aktörer som oss. Vi är beredda att ta ansvar och visa ledarskap, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Deklarationen Transforming our World slår fast att det är en "plan of action" för fem områden: People, Planet, Prosperity, Peace och Partnership (människor, planet, välstånd, fred och partnerskap).

Konfliktrelaterade frågor har liksom mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter och klimatfrågor framträdande platser. Dokumentet slår också fast att ingen hållbar utveckling är möjlig utan fred och att fred inte är möjlig utan hållbar utveckling. Hållbarhetsmålen inriktas på utrotande av fattigdom och hunger, liksom mål för att garantera hälsosamma liv, jämställdhet, minskning av ojämlikhet mellan och inom länder, hållbara konsumtions- och produktionsmönster och mycket mer.

Ett stort arbete pågår också med att ta fram indikatorer till de 17 utvecklingsmålen och de 169 delmålen. I detta arbete medverkar Sverige aktivt.

- Vi kan förvänta oss ett stort antal initiativ och kampanjer framöver. Det viktiga är att vi är uthålliga. Målen ska vara uppnådda om 15 år och det är en lång resa dit. Det är roligt med nyheter, men den här agendan är för viktig för att falla i glömska, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />