Loveness Tembo är sjuksköterska på en hälsoklinik i Nyamphande village i Zambias östra provins.

Loveness Tembo är sjuksköterska på en hälsoklinik i Nyamphande village i Zambias östra provins. Det är den ena av två provinser som omfattas av det nya stödet till Zambias  hälsosektor om 409 miljoner kronor under fem år.  

Foto: Eva Nathanson/Sida

Nyhet

Hälsosatsning för kvinnor och barn i Zambia får svenskt stöd

Uppdaterad: 29 september 2015

Människorna på Zambias landsbygd lever fortfarande under fattigdomsgränsen och med dålig tillgång till hälsovård. Mödra- och barndödligheten är hög. Sida kommer därför under fem år att bidra med 409 miljoner kronor till det zambiska hälsoministeriet för att förbättra situationen. 

Sida har beslutat om ett omfattande stöd till kvinnors, barns och ungdomars grundläggande hälsa i Zambia. Stödet är på 409 miljoner kronor under fem år och ska förbättra hälso- och sjukvård, framförallt på distriktsnivå.

- Det är det första stödet vi ger via zambiska myndigheter sedan vi upptäckte korruption i hälsosektorn 2009. Det zambiska hälsoministeriet har visat tydliga förbättringar när det gäller sin finansiella kontroll och sitt anti-korruptionsarbete och därför känner vi oss nu trygga med att återuppta samarbetet, säger Torbjörn Pettersson chef för Afrikaavdelningen på Sida.

2000 kvinnor dör årligen i samband med graviditet

I Zambia lever den stora majoriteten av landsbygdsbefolkningen under fattigdomsgränsen och landets hälsosystem är illa rustat. 2000 kvinnor där varje år i samband med graviditeter och vart trettonde zambiskt barn överlever inte sin femte födelsedag. 13 procent av den vuxna befolkningen lever med hiv/aids och antalet människor med tuberkulos och malaria är bland de högsta i världen.

- Den snabba ekonomiska tillväxten i landet har ännu inte gett någon stor förbättring för människor i fattigdom, och just grundläggande hälsovård är ett område där behoven är fortsatt stora, säger Torbjörn Pettersson.

Genom det nya hälsoprogrammet räknar den zambiska regeringen bland annat med att minska mödradödligheten med 25 procent jämfört med 2014, minska dödligheten bland barn med 15 procent jämfört med 2014 och minska andelen kortväxta barn på grund av undernäring med tre procent jämfört med 2014 i de aktuella distrikten.

Stödet går via staten

Det zambiska hälsoministeriet ansvarar för programmet och att Sverige nu går in med ett nytt så kallat direkt bilateralt stöd stärker landets eget hälsosystem. Andra givare ger också betydande stöd till Zambias hälsovård, men använder idag främst andra kanaler än staten vilket riskerar att göra deras stöd mer kortsiktigt.

- Vi vill gå före så att även andra givare riktar om sitt hälsostöd och stärker det nationella ägarskapet och hälsosystemet, säger Torbjörn Petersson.


Sveriges stöd går till två av totalt tio provinser i Zambia (södra och östra). Provinserna har valts ut efter analys av hälsoindikatorer, socioekonomisk data samt en kartläggning av var andra biståndsgivare arbetar.

Merparten av stödet kommer att stödja aktiviteter på distriktsnivå, medan en mindre del används för att stärka det centrala hälsosystemet samt hälsomyndigheter på provinsnivå.

Informationskampanjer ska få fler att söka vård

Exempel på aktiviteter i programmet är utbildning av vårdpersonal på central, provins- och distriktsnivå, rekrytering av kompletterande personal, renovering och tillbyggnader av vårdinrättningar samt kvalitativ mödra- och barnhälsovård där nutrition för barn är en del. En viktig del är också att öka efterfrågan på hälsovård bland befolkningen, till exempel genom informationskampanjer och genom att främja diskussion och engagemang kring hälsofrågor.

- För att öka fokus på resultat och stimulera Zambia att investera egna skatteintäkter för medborgarnas hälsa kommer 30 procent av pengarna att betalas ut i efterhand när vi ser att man gör de satsningar vi kommit överens om och att de ger resultat, säger Torbjörn Pettersson.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />