Sidas GD Charlotte Petri Gotnitzka och vinnarna av GRP

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och representanter för de vinnande lagen i den första utlysningen inom Global Resilience Partnership. 

Foto: Ellie Van Houtte, USAID

Nyhet

Innovativa metoder för att möta klimatutmaningarna

Uppdaterad: 30 september 2015

För ett år sedan gick Sida in i ett samarbete med USAID och Rockefeller Foundation för att tillsammans möta effekterna av klimatförändringar och naturkatastrofer. Samarbetet resulterade i Global Resilience Partnership – som under FN-veckan i New York presenterade de första innovativa lösningar som kommer att stödjas av programmet. 

Allt fler människor tvingas på flykt på grund av naturkatastrofer och klimatförändringar. Global Resilience Partnership fokuserar på att bygga resiliens genom att hjälpa människor i särskilt utsatta områden förbereda sig för, anpassa sig till och återhämta sig från förändringar och katastrofer.

Den första aktiviteten inom samarbetet är en utlysning där man har sökt innovativa lösningar på de humanitära problem klimatförändringarna orsakar inom de regioner som identifierats som särskilt känsliga – Sahel, Afrikas horn, Syd- och Sydostasien. Bland över 500 sökande till the Global Resilience Challenge har man valt ut åtta vinnande team, bestående av civilsamhällesorganisationer, forskare och experter från hela världen.

- Att hitta lokalt förankrade lösningar var viktigt under utlysningen. Vi är därför väldigt glada att se en sådan mångfald bland ansökningarna vi tagit emot. Genom att föra in dessa nya perspektiv om resiliens tvingas vi frångå våra gamla hjulspår, säger Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka.

FN:s nya mål för hållbar utveckling har nu antagits. Resiliens spänner över många av de nya utvecklingsmålen – över hälsa såväl som klimat och miljö vilket var ett av temana då Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och Judith Rodin, ordförande för Rockefeller Foundation, presenterade vinnarna den 27 september 2015 i New York.

- De här teamen tampas med komplexa utmaningar, från klimatförändring till sanitetsfrågor och livsmedelsförsörjning, vilket de tagit hänsyn till i sina lösningar, sa Charlotte Petri-Gornitzka. Genom att kombinera resurser och expertis från flera områden och arbeta nära lokala aktörer kan dessa idéer bemöta de utmaningar som fattiga människor möter.

Lösningarna som nu ska implementeras inkluderar stöd till människor med funktionsnedsättning att öka sin kunskap, inflytande och riskmedvetenhet kring naturkatastrofer, utveckling av mobila varningssystem för bönder i Filippinerna och ökad kunskap om klimatrisker för nätverk av kvinnor i slumområden i Sydostasien som ska få ökat inflytande över stadsplanering.

- Även om själva problemen inte är nya – många har funnits länge och kan verka svårlösta – har teamen lyckats omdefiniera dem tack vare sina tankesätt kring resiliens, sa Judith Rodin.

Bakom samarbetet står Sida, USAID och Rockefeller Foundation. Zurich Insurance Group gick i augusti 2015 med som första partner från näringslivet. Andra samarbetspartners är bland annat Stockholm Resilience Centre, som bidrar genom sin expertis inom forskningsområdet. Vikten av partnerskap är något som ofta nämns inom samarbetet.

- Vi behöver ta till vara på nya idéer i arbetet för att stödja känsliga länder i att förbereda sig för, anpassa sig till och återhämta sig från naturkatastrofer och klimatförändringar, säger Anders Granlund, Sidas ämnesföreträdare inom miljö och klimat. Genom att arbeta i partnerskap och dela kunskap med varandra når vi längre i våra insatser.

Vinnarlagen kommer nu att motta upp till en miljon amerikanska dollar vardera för att kunna implementera och skala upp sina förslag.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />