Familj på indiska landsbygden.

För första gången visar Världsbankens prognoser att andelen människor som lever i extrem fattigdom är under tio procent av jordens befolkning.

Foto: Curt Carnemark/World Bank

Nyhet

Färre lever i extrem fattigdom

Uppdaterad: 7 oktober 2015

Antalet människor som lever i extrem fattigdom fortsätter att minska, men det är fortfarande 702 miljoner människor som livnär sig på mindre än 16 kronor om dagen, enligt senaste prognosen från Världsbanken.

Världsbanken gör kontinuerligt prognoser över antalet människor i världen som lever i så kallad extrem fattigdom, vilket innebär att de livnär sig på mindre än 16 kronor om dagen. För första gången visar prognosen att andelen människor i världen som lever i extrem fattigdom är under en tiondel. Idag lever 9,6 procent av jordens befolkning, det vill säga 702 miljoner människor, i extrem fattigdom, att jämföra med 37 procent för 20 år sedan.

–­ ­­­­Utvecklingen för att bekämpa fattigdom i världen går åt rätt håll och det visar Världsbankens prognos. Antalet människor som lever i extrem fattigdom har halverats sedan 90-talet och en stor del av minskningen beror på att fattigdomen i Asien sjunkit. Även i Afrika ser vi framsteg, men det finns mycket kvar att göra, säger Annika Sundén, chefsekonom på Sida.

Koncentration av fattigdom i Afrika söder om Sahara

Även om den extrema fattigdomen i världen minskar är en oroväckande trend att världens fattigdom allt mer koncentreras till regionen Afrika söder om Sahara och till länder i konflikt. Samtidigt som flera afrikanska stater har nått betydande framgångar i att minska fattigdomen så halkar regionen som helhet efter övriga världen i att begränsa extrem fattigdom.

– Vi har kunnat se en stark tillväxt i många afrikanska länder men den har inte alltid varit inkluderande, vinsterna har helt enkelt inte tillkommit de människor som idag lever i fattigdom, berättar Annika Sundén.

Afrikanska länder är enligt Annika Sundén i behov av strukturomvandling för att deras ekonomier, som domineras av jordbruk och utvinnande av naturresurser, ska kunna generera sysselsättning och bli mer inkluderande så att även de som har de sämst ställt ska kunna lyftas ur fattigdom.

– Länderna har inte lyckats öka produktiviteten i jordbruket och få en tillräckligt diversifierad ekonomi så att det skapas arbeten som ger högre inkomster till fler. Det handlar också om tillgången på utbildning. De flesta har fortfarande bara primärutbildning och ökad utbildning är en viktig förutsättning för att länderna ska kunna utvecklas.

Mäter hushållens ekonomiska situation över hela världen

Tidigare har Världsbankens gräns för extrem fattigdom legat på 1,25 dollar. I den nya prognosen har summan höjts till 1,90 dollar, cirka 16 kronor, om dagen på grund av inflation och tillgången till mer tillförlitlig prisdata för förnödenheter som mat, kläder och husrum. Den nya gränsen för fattigdom är också justerad efter relativ köpkraft så att måttet tar hänsyn till skillnader i levnadskostnader länder emellan.

Världsbankens prognoser sker till stor del med hjälp av hushållsundersökningar och datan används sedan för att göra beräkningar av fattigdom. För vissa länder, till exempel de som befinner sig i konflikter, saknas det tillförlitlig data. 

Fattigdomen ska bekämpas helt till år 2030

I de hållbara utvecklingsmålen som FN antog i september ska den extrema fattigdomen i världen ska vara helt utrotad till år 2030. Enligt Världsbanken ska detta åstadkommas genom evidensbaserade metoder som att investera i utbildningsmöjligheter, hälsa och sanitet i världens fattigaste länder. Världsbankschefen Jim Yong Kim tror att de ambitiösa målen kan uppfyllas, även om det finns stora hinder på vägen.

Det kommer att bli tufft att nå målet med ostadiga finansmarknader, konflikter, och klimatförändringar, men det finns inom räckhåll, sa Jim Yong Kim i en kommentar till prognosen.

Annika Sundén delar Jim Yong Kims uppfattning om att målet är inom räckhåll, men att det är en ambitiös agenda som kräver stora insatser för att få till en hållbar och inkluderande utveckling.

– Det finns många människor som lever precis över fattigdomsgränsen som väldigt snabbt kan falla ner i fattigdom igen om något händer Vi ser även grupper av kroniskt fattiga också i länder under stark utveckling. För att minska fattigdomen långsiktigt måste länderna åstadkomma en samhällsutveckling där människor får tillgång till utbildning och hälsa, där starka institutioner utvecklas och där den ekonomiska utvecklingen är inkluderande.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />