Access empowers at Stockholm Internet Forum 2015, 21-22 October 2015

Tillgängligt internet – tema för Stockholm Internet Forum 2015

Uppdaterad: 19 oktober 2015

Stockholm Internet Forum 2015 arrangeras den 21 -22 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. Sida bjuder in över 400 experter från hela världen för att diskutera hur ett fritt och öppet internet kan skapa förutsättningar för utveckling.

Stockholm Internet Forum (SIF), som i år arrangeras för fjärde gången, har redan hunnit bli etablerat som en viktig mötesplats för frågor som rör frihet, öppenhet och säkerhet på internet med särskilt fokus på utvecklingsfrågor. Av konferensens deltagare kommer cirka 70 procent från låg- och medelinkomstländer.

— Den största nyttan med SIF är att vi samlar experter inom området från hela världen, och framförallt från låg- och medelinkomstländer. Det är också unikt med ett arrangemang, som fokuserar på internet och ICT, där lite fler än hälften av deltagarna är kvinnor, säger Jens Karberg, programansvarig specialist på Sida och ansvarig för SIF 15.

Mellan den 21 och 22 oktober sammanförs mer än 400 deltagare från 92 länder på Münchenbryggeriet i Stockholm för att bygga nätverk, byta erfarenheter och diskutera hur social och ekonomisk utveckling gagnas av ett fritt och öppet internet. Enligt Jens Karberg får just utvecklingsfrågorna en ännu större plats i programmet i år jämfört med tidigare.

— SIF var från början ett forum för yttrandefrihet och det har vi behållit mycket av. Men vi har också gått mot ett bredare utvecklingsfokus på konferensen, inte minst från och med i år när Sida för första gången är ensam arrangör.

Tillgång till internet årets tema

Trots att tillgång till internet är en viktig faktor för utveckling finns det fortfarande stora skillnader i tillgången mellan män och kvinnor, fattiga och rika och mellan olika länder och regioner. Tillgång till internet är därför det huvudsakliga temat under årets konferens.

— Accessfrågan är oerhört viktig. Den finns en teknisk dimension – att så många som möjligt får tillgång till internetuppkoppling. Men det är lika viktigt med de politiska och sociala aspekterna. I många delar av världen där det finns internetuppkopplingar ser vi till exempel att kvinnor har lägre tillgång till internet och till IT-sektorn som helhet, berättar Jens Karberg.

Enligt en ITU-rapport från september i år konstateras det att 43 procent av världens befolkning kommer att ha tillgång till internet vid slutet av 2015. Att fler i låg- och medelinkomstländer blir uppkopplade är enligt Jens Karberg väldigt viktigt ur ett utvecklingsperspektiv då internet skapar nya kommunikationsvägar och ger möjligheter för individer att ta del av information. Tillgång till internet öppnar också nya dörrar till en mängd tillämpade användningsområden.

— Inom alla områden ger tillgången till internet och digitala verktyg stora möjligheter. Hälso- och utbildningssektorn är bara några exempel som kan revolutioneras med hjälp av IT. Baksidan av myntet är risken av förföljelser från myndigheter och andra aktörer. Informationsteknologi kan såklart användas i flera syften och därför är det viktigt att verka för ett fritt och öppet internet i hela världen, berättar Jens Karberg.

Aktivering och delaktighet är ledord

Utöver själva huvudkonferensen arrangeras det under veckan flera seminarier och andra arrangemang av SIF:s samarbetsorganisationer. Arrangörerna ger också deltagarna möjlighet att hålla egna föredrag under konferensen genom att övriga deltagare röstar bland utvalda teman och väljer ut de mest intressanta föredragsvinklarna.

— Vi vill göra SIF till en plattform både för oss och för våra samarbetsaktörer. När så många experter kommer hit som kan påverka frågorna både lokalt och globalt, då vill vi att de ska få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och åka härifrån med ett större kontaktnät. SIF är en viktig plattform för att driva frågorna om ett fritt, öppet och säkert internet framåt globalt, avslutar Jens Karberg.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />