I Mali har regering lagt speciell fokus på jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. En av orättvisorna man behöver komma till rätta med är att kvinnor har sämre möjligheter än män att ärva.

I Mali har regeringen lagt speciellt fokus på jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter.

Foto: Susanna Hughes, Sida

nyhet

Resolution 1325 i centrum för Sveriges närvaro i Mali

Uppdaterad: 31 oktober 2015

Idag är det 15 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om kvinnors rätt till inflytande i fredprocesser. För Sveriges verksamhet i Mali utgör resolutionen en viktig utgångspunkt för de bilaterala relationerna mellan länderna.

När resolution 1325 antogs vid millennieskiftet ansågs det av många vara ett banbrytande beslut. För första gången skulle kvinnor på lika villkor som män få delta i fredsförhandlingar och kring beslut om konfliktdrabbade staters återuppbyggnad. I samma ögonblick som FN:s säkerhetsråd klubbade igenom resolutionen blev också alla FN:s medlemsstater skyldiga att öka kvinnors delaktighet i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. De skulle även verka för att stärka arbetet med kvinnors säkerhet i konflikter.

En global studie som nyligen släpptes av FN visade att långt ifrån alla åtaganden i resolutionen har kunnat implementeras. För det svenska utvecklingssamarbetet i Mali utgör dock resolutionen ett viktigt verktyg för fred och säkerhet.

–­Resolution 1325 är en viktig utgångspunkt för Sveriges verksamhet i Mali, såväl för de insatser vi gör politiskt och säkerhetspolitiskt som för de program vi har på biståndsområdet, säger Lina Bunis, andre ambassadsekreterare på Sveriges ambassad i Mali.

Plan för framtiden

Mali har under de senaste åren skakats av oroligheter till följd av Tuaregupproret 2012. Tidigare i år kunde ett fredsavtal tecknas. Men de efterföljande fredsförhandlingarna visade på bristerna i implementeringen av resolution 1325.  

– Trots att kvinnorna i hög grad påverkades av den konflikt och säkerhetskris som utbröt här 2012 har deras närvaro i de efterföljande fredsförhandlingarna varit mycket låg. Av kring 70-80 representanter för parterna i konflikten var endast en handfull kvinnor, säger Lina Bunis.

Men det finns också hopp. Lina Bunis tillägger att Mali nu har en nationell handlingsplan för resolution 1325 som är anpassad till rådande situation och återuppbyggnad. Sverige bidrar till att de kommunala och regionala valen som väntas hållas 2016 och verkar för ökat kvinnligt deltagande däri, som ett led i att stärka kvinnors rättigheter över hela Mali.

I oktober anordnade Sverige ett evenemang i New York tillsammans med UN Women och Malis regering för att lyfta kvinnors roll i genomförandet av fredsavtalet i Mali och skapa stöd för implementeringen av Malis nationella handlingsplan för resolution 1325. Utrikesminister Margot Wallström och Malis minister för kvinnor och familj Sangaré Oumou Ba deltog tillsammans med bland annat representanter från UN Women, från civila samhället i Mali och från FN:s avdelning för fredsbevarande insatser. Evenemanget utgjorde ett tillfälle att påtala vikten av att frågorna tas i beaktning i den pågående återuppbyggnaden av Mali och en grund att arbeta vidare på.

Tre sorters påverkan för att stödja implementeringen av resolutionen

Sveriges arbete med att stödja implementeringen av resolution 1325 i Mali sker genom politiskt påverkansarbete, fred- och säkerhetsinsatser samt genom biståndssamarbetet.

– Det politiska påverkansarbetet handlar om att ständigt upprepa budskapen i samtal med nationella företrädare, finna ingångsvägar som fungerar i den lokala kontexten och att arbeta integrerat med frågorna i verksamheten, berättar Lina Bunis

Inom biståndsområdet kan det handla om konkret stöd till kvinnor som har utsatts för sexuellt våld under konflikten och informationsspridning för att förhindra att liknande brott begås igen. Sverige har till exempel stöttat ett program för s.k. barfortajurister som bidrar till kvinnors möjligheter att få juridisk hjälp i kölvattnet av säkerhetskrisen.

På fred- och säkerhetsområdet deltar Sverige för närvarande i FN-insatsen MINUSMA, liksom i EU-insatserna EUTM Mali och EUCAP Sahel Mali.

– Resolution 1325 är ett viktigt instrument inom samtliga insatser och svenska försvarsmakten har integrerat perspektivet i sin verksamhet. Det, tillsammans med det politiska och biståndspolitiska arbetet, ger Sverige stora möjligheter att skapa goda exempel inom området kvinnor, fred och säkerhet, avslutar Lina Bunis. 

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />