Home management of malaria in Burkina Faso

Det nya läkemedlet Artemisinin har kraftigt minskat dödligheten för Malariapatienter. Sida har gett stöd till forskare för att utvärdera Artemisininbaserade behandlingar genom det bilaterala forskningssamarbetet med Tanzania och Vietnam.

Foto: WHO/TDR /Andy Craggs

nyhet

Kampen mot parasiter och malaria belönas med Nobelpriset

Uppdaterad: 9 oktober 2015

Årets Nobelpris i medicin går till banbrytande forskning om behandling av de parasitsjukdomar som drabbar miljontals människor, främst i fattiga länder. Sida bidrar till forskning om dessa sjukdomar på många sätt och genom olika program, bland annat WHO:s forskningsprogram för tropiska sjukdomar, TDR.

De globala hälsoeffekterna av dessa upptäckter och nyttan för mänskligheten är omätbar. Nobelpriset i medicin har tilldelats tre forskare som revolutionerat behandlingen av några av de mest allvarliga parasitsjukdomar som finns, exempelvis flodblindhet (Onchocerciasis), elefantsjuka (lymfatisk filarios) och malaria.

Doktor William C. Campbell och professor Satoshi Omura har bidragit till utvecklingen av läkemedlet Avermectin, vars derivat Ivermectin används vid kontroll av flodblindhet och lymfatisk filarios. Professor Youyou Tu har identifierat och isolerat den aktiva komponenten, Artemisinin, från växten Artemisia annua som är mycket effektiv mot malaria.

Sidas roll i kampen mot fattigdomens parasiter

Sida har genom långvariga stöd till organisationer som Unicef, UNDP, Världsbanken och forskningsprogrammet TDR inom Världshälsoorganisationen, WHO, bidragit till dessa upptäckter. Många program startade vid en tidpunkt då det fanns en växande medvetenhet om den avgörande roll som hälsa har kopplat till utveckling, samtidigt som få internationella program gav stöd för att stärka forskning fokuserad på tropiska sjukdomar.

Forskningsprogrammet TDR, Tropical Diseases Research, bygger på en framgångsrik formel där forskare från utvecklade länder och utvecklingsländer gemensamt fokuserar på världens försummade parasitsjukdomar. Sjukdomar som orsakar hög sjuklighet och dödlighet bland de fattigaste i samhället. TDR har fortsatt att stödja en långsiktig utveckling av forskningsinstitutioner i sjukdomsendemiska länder samt utbildar hundratals forskare på en hög nivå.

TDR ledde ett innovativt arbete där en mängd olika aktiva komponenter testades för att bota flodblindhet. Slutligen identifierades Ivermectin som en komponent med hög potential. Dessutom hjälpte TDRs tidiga stöd till kinesisk forskning malariabekämpning genom derivat av Artemisinin att införa ett uråldrigt botemedel på de globala forskningsagendorna. Vad gäller användningen av dessa upptäckter har Sida gett stöd till forskare för att utvärdera effekterna av Artemisinbaserade behandlingar genom det bilaterala utvecklingssamarbetet med Tanzania och Vietnam. Forskningsgrupper i dessa länder har arbetat tillsammans med svenska forskare för att studera malaria och Artemisinin.

Genom Swedish Research Links programmet, som syftar till att främja forskningssamarbete mellan forskare i Sverige och forskare i låg- och lägre medelinkomstländer, har Sida bidragit till målsättningen att utrota malaria i öarna i Victoriasjön genom att använda Artemisinin i behandlingar.

Nyligen lade European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) till försummade infektionssjukdomar i agendan för Horisont-2020 programmet, som finansieras av Sverige och övriga medlemsstater i EU. Malaria, flodblindhet och elefantsjuka (lymfatisk filarios) ingår alla i den nya agendan för att bekämpa försummade infektionssjukdomar.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />