Paneldebatt om svensk utvecklingspolitik

Fotograf Peter Sincic

Moderatorn Per Grankvist leder debatten om Svensk utvecklingspolitik

De nya globala utvecklingsmålen var i fokus under Utvecklingsforum 2015

Fotograf Peter Sincic

De nya globala utvecklingsmålen var i fokus under dagen.

Över 700 deltagare samlades på Folkets Hus i Stockholm

Fotograf Peter Sincic

Över 700 deltagare samlades i Folkets Hus i Stockholm

Under lunchen diskuterades de globala målen i mindre grupper

Fotograf Peter Sincic

Under lunchen diskuterades de globala målen i mindre grupper

Ett 20-tal talare och panelmedlemmar var inbjudna

Fotograf Peter Sincic

Totalt var ett 20-tal talare och panelmedlemmar uppe på scenen

Poeten Bob Hansson avslutade Utvecklingsforum 2015

Fotograf Peter Sincic

Poeten Bob Hansson avslutade Utvecklingsforum 2015 ackompanjerad med musik av Calle Bäccman

nyhet

Globala mål i fokus på Utvecklingsforum 2015

Uppdaterad: 21 oktober 2015

Fredagen den 16:e oktober arrangerade Sida Utvecklingsforum 2015, en heldagskonferens om de nya globala målen för hållbar utveckling. Det blev också startskottet för en årlig mötesplats för utvecklingsfrågor.

De över 700 deltagarna som hade letat sig till i Folkets Hus i Stockholm kunde på konferensens första pass lyssna till ett antal föreläsningar och samtal om de globala målens betydelse och hur de har kunnat bli verklighet.

Flera av talarna uppmanade publiken till att vara stolta över de ambitiöst satta utvecklingsmålen. Johan Rockström, Executive Director på Stockholm Resilience Center, gick steget längre och menade att vi borde tagit emot den svenska FN-delegationen på samma sätt vi brukar hylla hemkomna idrottshjältar. Hans glädje grundade sig främst i att hållbarhet nu spelar en central roll för hur utvecklingsmålen ska kunna bli verklighet.

– De 17 målen måste hållas ihop. Vi är den stora världen på den lilla planeten. Det handlar nu om hållbarhet som själva förutsättningen för social och ekonomisk utveckling, sa Johan Rockström

Förmiddagens övriga talare lade stort fokus på hur vi kan göra målen till verklighet. Elizabeth Stuart, från Overseas Development Institute (ODI), var tydlig med att det kommer att krävas betydande insatser från världens alla länder för att vi ens ska komma i närheten av att uppfylla målen men att det till skillnad från milleniemålen finns en bättre verktygslåda som ökar förutsättningarna för att lyckas. Tillgång till tillförlitlig data att göra uppföljningar på nämndes som ett sådant exempel.  

Sverige har en viktig roll att spela för att nå målen

Utvecklingsforums andra session inleddes med ett anförande av biståndsminister Isabella Lövin. Hon tog sin utgångspunkt i Bolivia där hon nyligen besökt människor som ser klimateffekterna i sin vardag. Bolivia har uppnått de flesta av milleniemålen och utvecklats till ett medelinkomstland, men den snabba ekonomiska utvecklingen har till stor del skett på naturens bekostnad. Därför menade ministern att vi måste stödja utvecklingsländerna till att bli hållbara samhällen utan att ta genvägar genom exploatering av naturresurser.

– Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bromsa klimatförändringarna, sa Isabella Lövin

Biståndsministerns anförande följdes av en paneldebatt om Sveriges roll i att uppfylla de globala målen. Sofia Arkelsten, moderat ledamot i utrikesutskottet, konstaterade att hennes parti överlag delar regeringens ståndpunkter i biståndsfrågor och att det finns ett stort värde i en bred politisk enighet. Ett ämne som särskilt dök upp var civilsamhällesorganisationers krympande utrymme att agera på många platser i världen.

– Det är inte alla som är glada är nöjda med inblandning av det civila samhället - 96 stater inför nu lagar som förhindrar det civila samhällets påverkan och inflytande, berättade Micah Grzywnowicz, Internationellt sakkunnig, RFSL

Att stödja civilsamhällets möjligheter att påverka utvecklingen var något som också Charlotte Petri Gornitzka tog upp under sitt tal. Sidas generaldirektör lyfte fram stödet till civilsamhällesorganisationers möjlighet att verka som ett fokusområde för det svenska utvecklingssamarbetet under de kommande åren. Hon avslutade också med ett tydligt mål:

– Sverige ska vara världsledande när det gäller utvecklingsfrågor om jämställdhet och klimat&miljö. Vi ska vara den man vänder sig till när man har frågor på djupet inom dessa områden.

Fungerande skatter och revision viktigt för att finansiera målen

De nya globala utvecklingsmålen kostar ungefär 4 500 miljarder dollar per år att finansiera. Det samlade biståndet i världen uppgår till cirka en 1/30-del av denna summa. Eftermiddagens paneldebatt försökte hitta svar på hur målen egentligen ska finansieras. Biståndseffektivitet, mer lokalt ägarskap och ökad transparens lyftes som viktiga faktorer för att pengarna ska göra nytta. I frågan om vilken roll privat kapital spelar rådde det dock en viss oenighet.

– Det finns lite bevis för att privata investeringar är bra bistånd, mycket av det går till medelinkomstländer och ytterst lite till nödvändig infrastruktur, sade Jesse Griffiths, director Eurodad, European Network on Debt and Development

De var desto mer eniga om att åtgärder som skapar sysselsättning ger bäst effekt samt att utvecklingsländernas skattesystem och kontroll av den inhemska ekonomin måste stärkas så att pengar i högre grad tillfaller den offentliga sektorn.

– På grund av skatteflykt, skattundvikande och dysfunktionell skattepolitik försvinner mycket kapital som skulle kunna användas till att utveckla länderna, sade Penny Davies, policyrådgivare utvecklingsfinansiering, Diakonia

Vilket ansvar har medierna?

I konferensens sista pass var rollerna ombytta när utrikescheferna från Sveriges Radio och Sveriges Television blev utfrågade om mediernas roll i att nå de globala målen. De konstaterade gemensamt att medier har ett ansvar att ge hela bilden av världen och inte bara göra korta nedslag i krig- och konfliktområden.

– Vi har en roll att ge en sann bild av världen. Många tror att världen bara består av krig och katastrofer och orkar inte se på nyheter längre. Vi måste också berätta om den positiva utvecklingen och ge en sannare bild av världen, berättade Ingrid Törnqvist, Utrikeschef SVT

De båda public-serviceredaktionerna arbetar därför mer och mer med så kallad konstruktiv journalistik, där man försöker rapportera om lösningar istället för problem och aktörer istället för offer. Det blev en naturlig ingång till dagens avslutning, där poeten Bob Hansson ackompanjerad av Calle Bäccman, spred hopp om att världen faktiskt kan räddas om vi bara arbetar tillsammans.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />