Textilfabrik i Bangladesh med många kvinnor som sitter och syr vid symaskiner.

Ett nytt avtal mellan ILO, Bangladesh och Sverige ska leda till förbättrade arbetsvillkor och stärkta rättigheter för arbetarna i landets viktiga textilindustri. Samtidigt förväntas produktiviteten att öka.

Foto: Sveriges ambassad, Dhaka

Nyhet

Satsning för att stärka textilarbetarna i Bangladesh

Uppdaterad: 5 oktober 2015

Ett nytt samarbetsavtal mellan Sverige och Bangladesh tillsammans med ILO ska verka för en bättre dialog mellan arbetsgivare och löntagare. Förväntningen på samarbetet är ökad produktivitet, förbättrade arbetsvillkor och stärkta rättigheter för arbetare inom tekoindustrin.

Osäkra arbetsförhållanden, dåliga löner och farliga arbetsplatser. Situationen för textilarbetarna i Bangladesh är i många fall svår. I april 2013 kollapsade en fabriksbyggnad i Bangladesh och 1 138 människor miste livet, 2 500 skadades. Tekoindustrin i landet drabbas även av många bränder och det finns ett stort missnöje från fackligt håll på grund av de dåliga arbetsförhållandena och låga lönerna. Minimilönen har höjts till 68 dollar i månaden men en rapport i fjol från Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association visade att runt 40 procent av fabrikerna i Dhaka med omnejd fortfarande inte nådde upp till det målet.

Samtidigt är tekoindustrin också Bangladeshs största exportindustri och ger arbete åt fyra miljoner människor, varav ca 80 procent är kvinnor – alltså en oerhört viktig inkomstkälla för många familjer. Det blir därför svårt för fackliga organisationer att sätta press på fabriksägare för bättre arbetsvillkor, många av arbetarna är mer oroade över att mista jobbet än att råka illa ut i en olycka.

Stärka löntagarna

Det samarbetsavtal som svenska och bangladeshiska regeringarna tillsammans med ILO (International Labour Organisation) undertecknade den 26 september ska stärka löntagare i tekoindustrin, så de ges möjlighet att organisera sig, förhandla, sluta avtal och flytta fram sina positioner utifrån sina villkor.  Arbetet inriktas på att främja social dialog och harmonisera industriella relationer inom tekoindustrin.

Sverige är i detta huvudfinansiär med ett stöd om 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 70 procent av den totala budgeten. Det gör insatsen till den hittills största i den svenska biståndsportföljen för privatsektorutveckling i Bangladesh. Även H&M och IF Metall är engagerade i projektet och ska på det lokala planet bidra med kunskap, befintliga arbetsmodeller och arbetstid. H&M arbetar redan idag tillsammans med ILO för att främja dialog mellan arbetsmarknadens parter och utbilda mellanchefer i arbetsrätt.

I sitt tal vid undertecknandet, sade ILO:s generaldirektör Guy Ryder

– ILO syftar till att göra världens fabriker och arbetsplatser säkra och anständiga arbetsplatser. Även om stora framsteg har gjorts i Bangladesh under de senaste åren, kommer detta initiativ att bidra till förbättrade arbetsvillkor och fackliga rättigheter inom konfektionsindustrin, i linje med relevanta internationella arbetsnormer. 

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />