Nishant Lalwani berättar om Global Innovation Fund

Nishant Lalwani berättar om Global Innovation Fund

Foto: Mathilda Jarlinger

nyhet

Innovationer för utveckling

Uppdaterad: 20 november 2015

Innovationer som är hållbara och kostnadseffektiva, som går att skala upp så att de når miljoner människor och inte minst tillför något nytt. Den eller de som sitter på den kunskapen har all möjlighet att få stöd från den nyinrättade Global Innovation Fund där Sida är en av bidragsgivarna.

De flesta kanske tänker high tech när begreppet innovation kommer upp till diskussion, men för den fattiga delen av världen kan en fantastisk innovation också vara en tämligen enkel lösning som förbättrar tillvaron för många. Som att information om hälsa och sjukdomar når ut i media (Development Media International) eller att studenter lär sig entreprenörskap för att få ihop pengar till högskolestudier (Educate!) – två exempel på projekt i utvecklingsländer som fått eller kommer att få stöd från den nyinrättade Global Innovation Fund (GIF).

GIF, med bas i London, har funnits sedan den 23 september förra året och tillkom som ett samarbete mellan de amerikanska och brittiska biståndsorganen, USAID och DFID, Sida, den australiensiska regeringen och Omidyar Network. Syftet med organisationen är att hitta och stödja innovationer som kan få stor betydelse hos den fattigaste delen av jordens befolkning, de som har inkomster på mellan 2 till 5 dollar om dagen.  Givarna till GIF har lovat att bidra med 205 miljoner dollar de närmaste fem åren. Pengarna kan fördelas till innovatörerna som rena bidrag, lån eller aktieplaceringar.

För att presentera GIF:s policy och vad som är avgörande för att nå ut med sina idéer anordnade Sida ett seminarium med ett hundratal intresserade från Sverige och andra delar av världen. En av dem, Friso Vos de Wael från Tekniska Universitet i Delft Nederländerna, var på plats för att bygga nätverk och för att reda på om några av universitets projekt kan falla in under fondens ramar.

– Vi har bland annat utvecklat en bevattningspump som inte behöver el, vattnets egen kraft samspelar med luft och skapar på så sätt ett tryck som gör att man kan bevattna stora ytor, berättade en förväntansfull Friso Vos Wael till Sida.se.

Om detta projekt får stöd får framtiden utvisa, men tydligt är att GIF när de ska fördela sina miljoner har väl genomtänkta modeller för vilka typer av projekt som kommer i fråga.

– Vi tittar framför allt på hur kostnadseffektiv innovationen är, och att det finns evidensbaserad fakta som kan stödja analysen. Viktigt för oss är även att våra partners ska kunna dela sina kunskaper med andra. Goda idéer ska fortplanta sig vidare och nå många miljoner människor, betonade Nishant Lalwani, vice ordförande på GIF.

Från pilotverksamhet till skarpa innovationer

Man har tre nivåer för stöd, från en pilotverksamhet till tester fram till det man kallar uppskalning – då innovationen har visat sig uppfylla alla de krav GIF ställer innan den kan spridas till andraområden och länder. Varje nivå har ett tak för hur mycket bidrag som kan ges. Sista steget, när innovationen ska gå skarpt, kan få stöd med upp till 15 miljoner dollar.

Till dags dato har GIF fått in 3 000 ansökningar från 120 länder, och det rör sig om både små och stora projektförslag. Än så länge är nio investeringar godkända, fem med bidrag, tre med lån och ett som så kallad Equity investment (köp av aktier i ett bolag).

På kontoret i London arbetar nu 12 medarbetare men det kommer snart att utökas till 20. Till det finns externa medarbetare kopplade som gör själva urvalsprocessen.

– Vi vill undvika att bli ensidiga och enbart välja efter egna preferenser, sade Nishant Lalwani.

På frågan om vad deras administration kommer att kosta svarar Alix Zwane, vd för GIF, att hon ännu inte har en klar bild, men att den troligen kommer att ligga i nivå med andra liknande organisationer, som till exempel Gates Foundation. Enligt Zwane rör det sig om mellan 20 till 30 procent av omsättningen.

Konsumenternas behov i centrum

Med under seminariet var även Peter Nõu, handläggare inom programmet Utmaningsdriven innovation  på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet som fördelar 2,7 miljarder kronor årligen. Det är bidrag som ska bidra till en hållbar tillväxt för Sverige  men inte nödvändigtvis behöver ske på hemmaplan. Peter Nõu betonade vikten av att innovatörer kontinuerligt interagerar med marknaden under utvecklingen av en ny produkt eller tjänst.

– Sätt inte produktionen i centrum, det är konsumentens behov som ska styra. Låt folk kontinuerligt testa era idéer.

Delaktighet och konsumenten i centrum är också framgångsfaktorn för Segovia, ett amerikanskt bolag som utvecklat säkra mobila betalsystem för brukare i utvecklingsländer och som får stöd av GIF. Michael Fay, vd för Segovia, betonade också vikten av att involvera medarbetare från olika länder och kulturer i bolagen.

 Vi har personal som kan förhållandena på marken – det är en förutsättning för att förstå behoven och anpassa dem därefter.

Lena Ingelstam, chef för avdelningen för partnerskap och innovation på Sida berättade att Sida ser innovationer som ett av de viktigaste medlen för att nå de 17 hållbara målen som ställts upp av FN. 

– Nu gäller det att hitta finansiering och då måste vi även gå till nya aktörer som sociala entreprenörer och till den privata sektorn. Vår roll på Sida är att vara partners. Vi har ingen ambition att styra och vi litar på att de vi samarbetar med vet bäst hur man går till väga, betonade Lena Ingelstam. 

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />