Sir Suma Chakrabarti, president EBRD; Elsa Håstad, biträdande generaldirektör och avdelningschef avdelningen för Europa och Latinamerika; Josué Tanaka, chef för energieffektivisering och klimatfrågor vid EBRD.

Sir Suma Chakrabarti, president EBRD; Elsa Håstad, biträdande generaldirektör och avdelningschef avdelningen för Europa och Latinamerika; Josué Tanaka, chef för energieffektivisering och klimatfrågor vid EBRD.

Foto: Johan Persson

Nyhet

Grön ekonomi i fokus

Uppdaterad: 19 november 2015

Den europeiska utvecklingsbanken, EBRD, har sedan det grundades 1991 arbetat för en miljömässigt hållbar utveckling. Nu ökar man takten genom en markant ökning av grön finansiering.

EBRD lanserar nu sin nya satsning, Green Economy Transition, där man genom en välbeprövad affärsmodell utökar investeringar, policyrådgivning och kunskapsstöd i jakten på hållbara energilösningar och anpassningar till klimatförändringar. Målet är att öka andelen gröna projekten från 25 procent till 40 procent innan år 2020.

Främst fokuserar EBRD på att stödja energiomställning i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien eftersom många av de länderna tillhör världens mest fossilberoende. Dessutom fokuserar man på att underlätta för länder i södra och östra medelhavsregionen att hantera sina vattenresurser och utnyttja solenergi.

EBRD:s president, Sir Suma Chakrabarti besökte nyligen Sida, och förklarade bakgrunden till bankens nya satsning:

– Ny teknik och nya affärsmodeller öppnar upp för nya verksamhetsmodeller, och tiden är nu inne för att tillvarata dessa möjligheter. Vi står inför en chans att förändra världsekonomin till det bättre, och med det stundande miljömötet i Paris är de kommande veckorna särskilt betydelsefulla. En grön ekonomi och tillväxt behöver inte innebära en motsats eller kompromiss, utan kan komplettera varandra.

Sida och EBRD har haft ett långtgående samarbete med flera projekt som inriktar sig på energieffektivisering, miljömässiga investeringar och stöd till små och medelstora företag. Sida är det största givarlandet till EBRD och har bidragit med runt 175 miljoner kronor per år de senaste fem åren. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka sammanfattar samarbetet med EBRD:

– Partnerskap med fler aktörer som kan hjälpa till att mobilisera mer resurser är avgörande för finansieringen av de globala målen. Utvecklingsbanker som EBRD spelar en nyckelroll i detta, och kan bidra både finansiellt och med kunskap och kompetens i utvecklingsarbetet. Vi har väldigt goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med EBRD och vill bredda samarbete med EBRD inom miljö- och klimatområdet, grön tillväxt, SME:s och kvinnors deltagande i ekonomisk utveckling.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />