Man cyklar längs med lång kö av långtradare.

Gränsen mellan Kenya och Uganda. De långa väntetiderna för att passera tullen höjer transportkostnaden kraftigt, och det drabbar både konsumenter och producenter. Varor blir dyra för befolkningen i Östafrika och mindre konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Sidas stöd till Trapca syftar till att bidra till förenklade handelsprocedurer som stimulerar ökad handel och minskar korruptionsrisker. 

Foto: TradeMark East Africa

nyhet

Sidastöd ska göra handeln enklare för de minst utvecklade länderna

Uppdaterad: 5 mars 2015

Sida går in med ett nytt stöd på 20 miljoner kronor till en utbildningssatsning som ska bidra till att underlätta för de minst utvecklade länderna i Afrika att genomföra Världshandelsorganisationens nya avtal om förenklade handelsprocedurer.

Sida har varit med och stöttat utbildningscentret Trade Policy Training Centre in Africa (Trapca) i Arusha, Tanzania sedan etableringen 2006. Trapca bedriver utbildningsverksamhet inom handelspolitik och handelsrätt och vänder sig till deltagare från hela Afrika, med särskilt fokus på de minst utvecklade länderna.

Med det nya svenska stödet på 20 miljoner kronor för perioden 2014-2015 kommer Trapcas studenter, som ofta arbetar inom offentlig förvaltning som t.ex. inom regeringskansli eller på myndigheter, nu att få utbildning i förenkling av handelsprocedurer, så kallad "trade facilitation".

Satsningen bistår därigenom de minst utvecklade länderna att implementera och dra nytta av Världshandelsorganisationens (WTO:s) nya avtal om handelsprocedurer. Genom avtalet ska det bli enklare för företag att handla med varandra över gränserna, och det bedöms kunna ha stora effektivitetsvinster, särskilt för de fattigaste länderna.

När den nya satsningen invigdes i februari 2015 närvarande runt 150 studenter från merparten av det engelskspråkiga Afrika, och en svensk delegation bestående av Daniel Blockert, Sveriges ambassadör i WTO, Lennarth Hjelmåker, Sveriges ambassadör i Tanzania och medarbetare från Sida. På plats fanns också Mukhisa Kituyi, generalsekreterare för UNCTAD, FN:s organisation för handel och utveckling, och Erastus Mwencha, vice ordförande för den Afrikanska Unionens kommission.

Svenska stödet kommer lägligt

Generalsekreterare Mukhisa Kituyi betonade i sitt anförande att det svenska initiativet kommer mycket lägligt i en tid då gemensamma globala överenskommelser står inför stora prövningar. Det gäller både handel, där länderna inom WTO i den så kallade Doharundan förhandlar om ett multilateralt handelsavtal, och global utveckling, där världens länder under 2015 ska enas om en ny hållbar utvecklingsagenda som tar vid efter Milleniemålen.

Handelns roll, inte minst som en inkomstkälla för att finansiera den nya utvecklingsagendan, underströks. I detta sammanhang framhöll både Mukhisa Kituyi och Erastus Mwencha handeln inom Afrika som en nyckelfråga för kontinenten.

Det svenska stödet till Trapca fick beröm som ett gott exempel på ett samarbete där Sveriges långsiktiga engagemang kombinerat med tydligt afrikansk ägarskap bidragit till Trapcas framgångar hitintills.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />