Margarita Losse Dzogo står vid en bevattningskanal i sitt tomatfält. I bakgrunden syns många andra bybor.

Bristande tillgång till vatten är ett stort problem för den globala utvecklingen. I byn Nhamburo i Moçambique har Margarita Losse och de andra invånarna genom Sida fått tillgång till ett bevattningssystem som gjort det möjligt för dem att odla tomater och olika bladväxter.

Foto: Sida

nyhet

Ny utlysning: Vattenfonden söker innovativa lösningar

Uppdaterad: 17 mars 2015

Bristande tillgång till rent vatten är ett av vår tids mest angelägna utvecklingsproblem. Nu tar fonden Securing Water for Food emot förslag på nytänkande lösningar som ska möta upp vattenbristen inom jordbrukssektorn.

Uppskattningsvis 2,8 miljarder människor bor i områden med stor vattenbrist. Knappa vattenresurser drabbar framför allt människor som lever i fattigdom och som har sin inkomst kopplad till jordbruk.

Securing Water for Food är ett initiativ för att ta fram innovationer som möjliggör odling av grödor med mindre vatten eller som bättre tar vara på olika vattenkällor. På så vis kan livsmedelsproduktionen i utvecklingsländerna och människors levnadsvillkor förbättras.

Den globala fonden finansieras av biståndsmedel från Sverige, genom Sida, USA och Nederländerna. Entreprenörer, forskare, företag, organisationer och privatpersoner söker och konkurrerar om kapital från fonden för att kunna förverkliga sina idéer.

– Med fonden vill Sida ge skjuts åt innovativa lösningar som har förutsättning att få en stor betydelse för människor som lever med knappa resurser. Genom global konkurrens tror vi att vi kommer få fram de bästa lösningarna. Innovationerna kan vara tekniska produkter så väl som innovativa affärsmodeller eller arbetsmetoder, förklarar Carol Bäckman som är programansvarig på Sida.

De vinnande bidragen belönas med mellan 100 000 och 3 miljoner USD för att kunna utveckla och skala upp innovationerna. Finansieringen skall matchas med entreprenörens egna investeringar som i tidig utveckling kan vara i form av egen tid. Rådgivning och teknisk expertis erbjuds också för att öka produkten/modellens förutsättningar på marknaden. Nytt för årets utlysning är ett ökat fokus på jämställdhet. Detta gör att fonden särskilt kommer att lyfta fram ansökningar som tagit fram innovationer med positiv påverkan på kvinnor.

– Bristande tillgång till vatten påverkar global utveckling och minskar kvinnors möjligheter till deltagande inom jordbruk och affärsverksamheter knutna till livsmedelsproduktion, säger Ana Gren, expert inom vattenfrågor på Sida.

Carol Bäckman betonar också:

– Kvinnor och flickor i många afrikanska länder lägger upp till 6 timmar per dag på att hämta vatten och missar därmed möjligheter till utbildning och arbete.

Ansökningsprocessen för den aktuella utlysningen är uppdelad i tre steg, där ansökningarna granskas av olika tekniska kommittéer. Först lämnas en kortfattad konceptbeskrivning. De sökande som går vidare ombeds lämna en mer utförlig beskrivning av förslaget. Bland dessa kallas ett antal till intervjuer och därefter väljs 15-30 lösningar ut som vinnande bidrag.

– Sverige har många starka innovatörer inom vatten och jordbruk men hittills har inga svenska innovatörer ansökt till fonden. Detta är något vi hoppas ändras i denna omgång, säger Carol Bäckman.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />