Porträttbild på Wanja Muguongo

Wanja Muguongo är chef för UHAI EASHRI (The East African Sexual Health and Rights Initiative), den enda aktivistledda fonden som stödjer HBTQ-rättigheter i Afrika – en kontinent där samkönade relationer ger fängelsestraff i 36 länder.

Foto: Sofia Hafdell, SIda

nyhet

Internationellt samarbete krävs för att vinna kampen för hbtq-rättigheter

Uppdaterad: 26 mars 2015

Mer resurser och ett fördjupat internationellt samarbete som respekterar lokal kunskap. Det krävs för att möta utmaningarna som hbtq-rörelsen står inför i Östafrika, menar Wanja Muguongo, chef för fonden UHAI EASHRI som stödjer hbtq-personers och sexarbetares rättigheter i regionen.

– Solidaritet och samverkan är centralt för att vinna kampen för hbtq-rättigheter, säger Wanja Muguongo. Men det internationella samarbetet måste ledas av hbtq-organisationerna själva – inte tvärtom.

Hon är queer, frispråkig feminist och chef för UHAI EASHRI (The East African Sexual Health and Rights Initiative), den enda aktivistledda fonden som stödjer hbtq-rättigheter i Afrika – en kontinent där samkönade relationer ger fängelsestraff i 36 länder och där rättigheterna för trans- och intersexuella personer rutinmässigt kränks.

UHAI EASHRI ingår i det internationella samarbetet Global Equality Fund, som tillsammans med Sida, US State Department's Bureau for Democracy, Human Rights and Labor och Freedom House arrangerade en tvådagars konferens på Sida i Stockholm den 16-18 mars. Konferensen fokuserade kring erfarenhetsutbyten och exempel på fungerande arbete. Men också om hur hbtq-organisationer, givare och andra internationella och nationella civilsamhällesorganisationer kan arbeta tillsammans för att öka förståelsen för och solidariteten med hbtq-rörelsen.

På konferensen deltog förutom aktivister och organisationer från många länder även USA:s första sändebud för hbtq-frågor, Randy Berry, och statssekreteraren Ulrika Modéer.

Förtryck och fattigdom svåra utmaningar

Med stöd från Sida finansierar UHAI EASHRI bland annat kapacitetsuppbyggnad och mentorskapsprogram för organisationer som arbetar för hbtq-personers rättigheter i fem östafrikanska länder: Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda.

UHAI EASHRI har genom ekonomiskt stöd även bidragit till rad framgångsrika rättsfall där det lokala hbtq-samfundet lyckats stå upp mot regeringar, bland annat efter att Ugandas parlament antagit en kontroversiell anti-gay lag 2014 som skulle bestraffa homosexualitet med upp till livstids fängelse och uppmana befolkningen att rapportera "homosexuella handlingar".

– Att anti-gaylagen hävdes var en enorm framgång, säger Wanja om att landets konstitutionella domstol gav efter till följd av internationella och lokala påtryckningar.

Men fortfarande är rätts- och policyramverken i Östafrika förtryckande och diskriminerande. I hela regionen upplever aktivister hur deras handlingsutrymme begränsas allt mer.

– Det gäller inte bara för oss som driver hbtq-frågor utan också aktivister som arbetar för kvinnors rättigheter eller demokrati och mänskliga rättigheter, säger Wanja.

Till utmaningarna hör också fattigdom och begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, mat och social rättvisa:

– Jag vill se en kontinent som är fri från fattigdom och allt som tar bort din möjlighet till ett värdigt liv. Det handlar om mänskliga rättigheter och respekt.

Wanja Muguongo brinner för social rättvisa, jämlikhet, icke-diskriminering och respekt för mänskliga rättigheter. Hennes dröm är att alla människor oavsett tillhörighet ska kunna leva ut sitt fulla jag.

- För att detta ska kunna bli verklighet för hbtq-personer krävs resurser till att bygga upp en rörelse som är stark och motståndskraftig.

Wanja är noga med att poängtera att det är viktigt att givarna är lyhörda inför behoven på plats och respekterar lokal kunskap.

– Vi är en del av en levande civilsamhällesrörelse i de här länderna. Och precis som andra organisationer har vi utarbetade strategier för vad vi vill åstadkomma.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />