Internationella kvinnodagen 2015

FN och Sida arbetar tillsammans för reproduktiva rättigheter

Uppdaterad: 6 mars 2015

"2015 är året då vi måste göra jämställdhet till verklighet", säger Dr. Babatunde Osotimehin, verkställande direktör på FN:s befolkningsorgan UNFPA, vid ett besök på Sida i Stockholm. Sida samarbetar med UNFPA kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och för att skynda på utvecklingen mot förbättrad mödravård.

Utvecklingen inom kvinnors rättigheter och jämställdhet har varit ojämn sedan Peking-konferensen för tjugo år sedan, då världens stater enades om att stärka kvinnors ställning. Exempelvis har mödradödligheten nästan halverats sedan 1990, men ändå dör 800 kvinnor varje dag i onödan i samband med graviditet eller förlossning. Och fortfarande saknar miljontals flickor världen över makt över sina egna kroppar.

- Vi måste göra mer av vad vi tidigare gjort för att se till att flickor får sina utrymmen och rättigheter respekterade, att de får gå i skolan och själva bestämma över sina liv, säger UNFPA:s vd Dr. Babatunde Osotimehin.

Sida stödjer UNFPA:s barnmorskeprogram och dess Tematiska fond för mödravård och nyföddhetsvård för att bidra till att förbättra kvinnors situation genom framför allt barnmorskeutbildning i de 33 länder världen över där mödra- och barndödligheten är som högst.

– Med stöd från Sida har vi lyckats nå ut till fler kvinnor än någonsin tidigare genom barnmorskeprogrammet. Och viktigast av allt är att vi genom barnmorskeinstitutioner utbildar barnmorskor som i sin tur kan säkerställa att kvinnor inte dör i barnsäng, säger Babatunde Osotimehin.

Fördjupat samarbete krävs mot könsrelaterat våld

Ett annat viktigt område i arbetet för kvinnors rättigheter och för ökad jämställdhet handlar om att stärka synen på kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar, vilket inkluderar arbetet mot svåra och känsliga områden som könsrelaterat våld. Ett exempel är kvinnlig könsstympning där 8000 flickor står inför hotet om könsstympning varje dag.

– Könsrelaterade frågor är de mest känsliga på den internationella utvecklingsagendan eftersom kulturella och religiösa aspekter spelar in. Det vi gör utmanar normer i olika länder och det är vi medvetna om, säger Babatunde Osotimehin.

För att insatser mot könsrelaterat våld ska nå resultat är det därför viktigt att ingå samarbeten på nationell och lokal nivå där regeringar, civilsamhället och lokala ledare är inkluderade, menar han:

- Det handlar om att etablera relationer och bygga ett långsiktigt förtroende, att föra fram ett alternativt synsätt och låta lokala ledare fatta beslut själva. Om vi inte arbetar med att övertyga ledare på lokal nivå, kan vi inte heller nå en hållbar utveckling.

Ett nytt samarbete har inletts mellan UNFPA:s barnmorskeprogram och UNFPA-UNICEF:s gemensamma program mot kvinnlig könsstympning. Initiativet fokuserar framför allt på att aktivt involvera barnmorskor i arbetet med att stoppa denna livsfarliga sedvänja.

Senast 2014 tog Sverige ett nytt beslut om 40 miljoner kronor till att stödja samarbetet, där Sida stödjer UNFPA:s barnmorskeprogram medan stödet till UNFPA-UNICEF:s gemensamma program allokeras genom UD.

Stå upp för jämställdhet det enda rätta

Babatunde Osotimehin själv är inte bara en global ledare inom folkhälsa, han är även läkare och fembarnsfar. För honom var det ett självklart val att stå upp för pojkars och flickors lika rättigheter.

– Jag har fyra döttrar, så det ger mig en anledning, utbrister han. Och jag växte upp i ett samhälle där jämställdhet ignorerades, så jag tycker att det är viktigt att respektera kvinnor och att ge dem utrymme och möjligheter att kunna åstadkomma allt de vill.

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars delar han ett tydligt budskap till alla män, pojkar, kvinnor och flickor världen över:

– 2015 är året då vi måste göra jämställdhet till verklighet. Det är inte bara det enda rätta, det är också det mest godtagbara med tanke på att varje person måste få bestämma själv över sina egna mänskliga rättigheter.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />