Nyhet

Budgetstöd till Tanzania om 125 miljoner kronor

Uppdaterad: 13 mars 2015

Budgetstödet till Tanzania betalades inte ut i fjol, på grund av en misstänkt korruptionsaffär som involverar såväl privata som statliga aktörer. Tanzania har vidtagit en rad åtgärder, och Sida beslutar nu därför att utbetala en den del av det planerade budgetstödet som motsvarar uppnådda resultat. 

Tanzania är ett av det fåtal länder där Sverige stödjer fattigdomsbekämpningen med budgetstöd. För att kvalificera sig för detta måste landet uppfylla en rad kriterier – kriterier som Tanzania 2014 inte uppfyllde. Anledningen var en misstänkt korruptionshärva kopplad till energibolaget Independent Power Tanzania Limited (IPTL). Budgetstödet till Tanzania 2014 för infrastruktur, sjukvård och skola skulle uppgå till 425 miljoner kronor, men betalades därför inte ut.

I dag kan vi se att flera av villkoren för utbetalning av budgetstöd har genomförts. Såväl riksrevision, antikorruptionsbyrå och parlamentets kommitté för ansvarsutkrävande (public accounts committee) har agerat. Regeringen har också stängt av och avskedat flera personer på parlamentets rekommendationer. Sida betalar nu därför ut 125 miljoner kronor, och ytterligare utbetalning kan bli aktuell vid fler åtgärder från regeringen. Det är dock mindre sannolikt att hela kvarvarande beloppet kommer att kunna betalas ut under gällande avtal, det vill säga innan 30 juni 2015.

Det budgetstöd som betalades ut 2005-2011 har bland annat lett till förbättrad sjukvård, minskad barnadödlighet och en kraftig ökning av antalet flickor och pojkar som går i skolan. Medlen har använts för löner inom sjukvård och skola och löpande kostnader som mediciner och läromedel samt investeringar i infrastruktur.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />