Sida stödjer Unicefs program som syftar till att öka antalet flickor som går i grundskolan i Afghanistan. Tack vare programmet går Kubra Haydari i skolan och har som mål att utbilda sig till läkare.

Situationen för mänskliga rättigheter, i synnerhet för kvinnor och barn, är allvarlig i Afghanistan. På bilden flickor på skolan Rais Abdul Khaliq i Mazar-e-Sharif.

Foto: Sandra Calligaro

NYHET

510 miljoner i nytt stöd till Afghanistan

Uppdaterad: 11 mars 2015

Sida har beslutat om ett nytt stöd på 510 miljoner kronor till Svenska Afghanistankommittén för 2015-2017. Stödet är främst inriktat på att förbättra situationen för Afghanistans landsbygdsbefolkning och särskilt kvinnor, barn, etniska minoriteter och personer med funktionsnedsättning.

På Afghanistans landsbygd lever 36 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen och 77 procent saknar rent dricksvatten. Diskriminering av kvinnor, barn, etniska minoriteter och funktionsnedsatta är vanligt förekommande och våld mot kvinnor är utbrett.

Afghanistan är Sveriges största biståndsland och nu har Sida beslutat att ge ytterligare ett stöd på 510 miljoner kronor till Svenska Afghanistankommittén (SAK). Stödet handlar om att arbeta för en demokratisk utveckling och bättre levnadsförhållanden för afghaner som lever i fattigdom på landsbygden. SAK utgår ifrån ett rättighets- och jämställdhetsperspektiv och arbetar för fullt deltagande av kvinnor, barn och funktionsnedsatta.

Sidas arbete i Afghanistan styrs av regeringens strategi för utvecklingssamarbete och planeras 2014-2019 att uppgå till totalt 4,87 miljarder. Pengarna kanaliseras via SAK, FN-organ, Världsbanken samt internationella och nationella enskilda organisationer.

Svenska Afghanistankommitténs främsta verksamhetsmål är att

• Stärka kvinnors och funktionsnedsattas möjligheter att delta och vara representerade i beslutfattande organ.
• Öka tillgängligheten till sjukvård och rehabilitering för utsatta grupper.
• Öka andelen barn och ungdomar som har tillgång till utbildning.

Förra året rankades Afghanistan som det näst mest osäkra landet i världen, enligt Global Peace lndex. Situationen för mänskliga rättigheter, i synnerhet för kvinnor och barn, är allvarlig i Afghanistan.

För att stödja en demokratisk samhällsutveckling stödjer Sida också insatser via Världsbankens fond för återuppbyggnad (ARTF) som bidrar till att demokratisera och stärka den afghanska förvaltningen på central, regional och lokal nivå. Sida stödjer även uppbyggandet av Afghanistans oberoende valkommission genom FN-organet UNDP ELECT. Utöver dessa stöd ger Sida också humanitärt bistånd till landet.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />