Bilden är tagen uppefrån och man ser ett 20-tal fiskare i sina öppna små fiskekanoter av trä, och hinkar med fisk.

Fiskarna i Rakhine har länge inte haft några riktlinjer för vem som har rätt till vad i vattnet. En ny lag hjälper dem nu att fördela naturresurserna. 

Foto: Tim Webster/ Pyoe Pin Programme

nyhet

Sverige-stött program i Myanmar får pris

Uppdaterad: 22 maj 2015

Programmet Pyoe Pin som erhåller svenskt stöd har fått en av British Expertise International Awards´ prestigefyllda utmärkelser. Pyoe Pin får priset för sina insatser i den tidigare militärdiktaturen Myanmar. Två års arbete har här resulterat i en ny fiskerilag i provinsen Rakhine.

Utmärkelsen, som delas ut av den brittiska företagarorganisationen British Expertise International, går till Pyoe Pin-programmet för en insats inom fiskerinäringen i Rakhine-provinsen i västra Myanmar. Enligt juryn är insatsen ett "lysande exempel på ett effektivt, partnerbaserat arbetssätt för stabilitet och utveckling i utmanande omgivningar."

Fiskelägren i Rakhine-provinsen i västra Myanmar har länge haft problem. Inkomsterna från fiskerinäringen har sjunkit konstant. Miljöföroreningar, dålig teknik, överfångst och intressekonflikter, exempelvis mellan risodlare och yrkesfiskare som odlar räkor, är några av orsakerna. De lagar man haft har inte reglerat förhållandena. Då Myanmar fram till nyligen lytt under militärstyre, har alla ansatser till demokratisering därtill varit svåra att genomföra.

Idag, år 2015, finns chans att några av problemen kan lösas. Med stöd från Pyoe Pin har RFP, Rakhine Fishery Programme, en sammanslutning med representanter från bland annat lokala civilsamhällesorganisationer, företag, och parlamentet, fått möjlighet att påverka landets nya fiskerilag. Den nya lagen reglerar resurserna i naturen samtidigt som den gör det möjligt för invånarna att få insyn i politiken på nationell nivå. Medan den tidigare lagen huvudsakligen tagit de starka företagens intressen tillvara, tar den nya lagen hänsyn till små, lokala fiskare.

Tomas Lundström, som arbetar på det svenska sektionskontoret i Yangon, säger att Pyoe Pin´s verksamhet i första hand syftar till att organisera och stödja sammanslutningar för att öka deras självständighet.

– Människor och organisationer ska kunna påverka sin egen situation, säger han. Den här lagen är ett exempel på det.

Lagen ska också gynna de allra fattigaste och göra det möjligt för fiskarna att leva på sin näring, förklarar han.

– Lagen fastställer hur vattnet och marken får användas och säkerställer att fisket blir hållbart på längre sikt.

Myanmar, som fram till för nyligen var ett av världens mest slutna länder, är ett land med stor social oro. Till de konflikter som finns, hör diskrimineringen av den muslimska minoriteten. Denna grupp (Rohingyas), som i huvudsak befinner sig i Rakhine-provinsen, är periodvis tvingad på flykt.

Pyoe Pin Programme är ett stöd till civilsamhället i Myanmar. Programmet koordineras av British Council och finansieras av Sverige och dess motsvarigheter i Storbritannien och Danmark - DFID (Department for International Development) och Danida. Arbetet med lagen är en del av Pyoe Pins verksamhet, vilken också omfattar bland annat insatser för jämställdhet och arbete med media.

Två års arbete

Arbetet med den nya lagen i Rakhine började 2012. Under de två år som projektet pågick, arbetade Pyoe Pin och RFP för att få fram ett lagförslag. Parterna höll workshops, initierade studier och konfliktanalyser, vilket gav RFP ökad kunskap om skatter, hur lån kan fördelas och licensiering.

I juni 2014 hölls för första gången i Myanmars historia ett samråd i tio städer runt om i landet. Representanter från olika grupper, däribland de muslimska grupperna i Buthitaung och Maung Taw, diskuterade lagförslaget.

År 2015 antogs lagen. Samtidigt är den en lag som stärker civilsamhället i Myanmar och som ger medborgare fler möjligheter att delta i beslutsfattande på nationell nivå.

Att en process och dialog med de berörda kring en lag som denna över huvudet taget kunnat föras i den tidigare militärdiktaturen, beror på att samhällsklimatet har förändrats, säger Tomas Lundström.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />