Fem kvinnor sitter vid ett bord på rad och visar stolt upp sina ID-handlingar

En viktig del av Sidas nya stöd är att arbeta för allas rätt till en identitet. Sadia, Suma, Shadia, Saida och Intisar kan nu lämna sin by Qena i Egypten när de vill, eftersom de fått ID-handlingar som gör att de kan passera vägspärrarna. 

Foto: Sida

nyhet

Sverige ökar stödet till kvinnors rättigheter i Egypten

Uppdaterad: 13 maj 2015

Sida har beslutat att ge stöd till omfattande verksamheter för kvinnors rättigheter i Egypten – ett av världens mest ojämställda länder. Cirka 22 miljoner kronor kommer att stärka och möjliggöra insatser under 2015-2017 genom tre FN-organ: UNDP, UN Women och UNFPA.

Könsrelaterat våld, sexuella trakasserier och kvinnlig könsstympning är utbredda problem i Egypten, men som delvis tack vare riktade insatser nu rapporteras minska. Med ett nytt stöd på ungefär 22 miljoner kronor kommer Sida att bland annat bidra till att det upprättas center runtom i landet för att tillhandahålla familjerättsligt stöd till marginaliserade kvinnor.

Kvinnliga entreprenörer kommer att få utbildning och rådgivning, och resurser avsätts till verksamheter för att ge kvinnor ID-handlingar och information om sina medborgerliga rättigheter.

– Miljontals kvinnor saknar idag ID-handlingar i Egypten, och många har inte ens födelsebevis. De existerar med andra ord inte som medborgare, säger Jon Hedenström, Sidas handläggare på ambassaden i Kairo.

ID-handlingar gör det möjligt att delta i samhället

UN Women arbetar tillsammans med lokala organisationer för att nå ut i socialt utsatta områden. Där hjälper de tiotusentals kvinnor att få ID-handlingar som gör det möjligt för dem att delta politiskt, ekonomiskt och socialt i samhället. Utan ID-handling kan man exempelvis inte rösta, ta lån, ordna utbildning för barnen eller ta del av sjukvård.

– När jag träffat dessa kvinnor berättar de att ID-handlingen och den kunskap de fått om sina rättigheter har fått dem att växa som människor. "Jag känner mig befriad", sade en kvinna i en by utanför Qena och beskrev hur hon för första gången på länge kunnat passera vägspärrar när hon skulle åka till staden för att få sjukvård, återberättar Jon Hedenström.

Stödet, som kanaliseras genom FN:s utvecklingsprogram (UNDP), FN:s befolkningsfond (UNFPA) och FN:s enhet för jämställdhet (UN Women), kommer att genomföras i samarbete med civilsamhällsorganisationer, myndigheter och andra förändringsaktörer.

– Jag besökte nyligen Aswan i södra Egypten, där kvinnor fått stöd för att utveckla affärsidéer och etablera företag. Alla kom från fattiga miljöer, men flera hade lyckats få sina små företag att växa och ge vinst. Nu rekryterar de för fullt, skapar nya jobb och inspirerar andra kvinnor, säger Jon Hedenström.

Teater används för att lyfta tabufrågor

UNFPA samarbetar med organisationer både på landsbygden och i städerna och använder sig bland annat av teater för att lyfta upp tabubelagda frågor och samhällsproblem. Effekten är påtaglig. När frågorna tas upp indirekt och man kan känna igen sig blir det lättare att tala om problemen. Skådespelarna får publiken att se orättvisorna, diskrimineringen och det destruktiva i vissa sedvänjor.

– En förutsättning för agerande är ökad medvetenhet och kunskap om problemen och kombinerat med andra insatser kan kulturella aktiviteter vara mycket effektiva. Det är påtagligt hur aktiviteterna når fram, främjar engagemang och diskussion – men utan pekpinnar och ibland genom att få folk att skratta, säger Jon Hedenström.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />