En textilarbeterska i textilfabrik, hon sitter vid ett bort, bild tagen rakt framifrån, hon tittar in i kameran. I bakgrunden syns andra arbeterskor.

Ett tvåårigt pilotprojekt i Indien utökas nu till textilfabriker i Bangladesh (bilden), Kina, Turkiet och Etiopien.

Foto: GMB Akash

Nyhet

Svenska klädkedjor utvidgar vattenprojekt

Uppdaterad: 25 maj 2015

Textilbranschen är en av de mest vattenslukande verksamheterna i världen, men ett samarbete i Indien mellan SIWI, Sida och företagen Indiska, Lindex och KappAhl har visat att det går att spara avsevärda mängder vatten och kemikalier. Nu utvidgas projektet till fler företag och länder.

Projektet STWI - Sweden Textile Water Initiative - är ett av Sveriges största Public Private Development Partnerships som inkluderar expertorganisationen Stockholm International Water Institute (SIWI) och samfinansieras av Sida och 20 svenska textilföretag.

STWI startade 2010 som ett branschinitiativ med syftet att få en bättre förståelse för de vattenutmaningar som textilindustrin står inför och hur de ska lösas.

Den 20 maj hölls en pressfrukost om vilka framgångsfaktorer som kan göra produktion mer resurseffektiv med bland andra Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, Rami Abdelrahman, projektledare för STWI och Sofie Gunolf, VD för Indiska.

Tidigare har ett pilotprojekt (SWAR) genomförts i Indien med de tre svenska textilföretagen Indiska, KappAhl och Lindex och deras leverantörer. Företagen har tagit fram riktlinjer för hållbar vattenhantering och nu när projektet skalas upp implementeras riktlinjerna även hos leverantörer i Kina, Bangladesh, Turkiet och Etiopien.

Miljoner liter vatten sparas

Projektet arbetar med utbildning och stöd för att leverantörer med enkla, kostnadseffektiva åtgärder ska minska förbrukningen av vatten, kemikalier och energi. Det kan till exempel handla om bättre reningsmetoder och återanvändning av vatten. Förra året sparades 284 miljoner liter vatten och 402 ton kemikalier. Det vatten som sparades skulle som exempel kunna försörja 15 byar under ett år.

Textilindustrin ligger i topp fem bland de största vattenanvändarna och vattenförorenarna i världen. Textilproduktion slukar enorma mängder vatten i områden där grundvattennivån redan är låg. Genom detta projekt har företagen stor makt att påverka förändringar i arbetssätt och beteenden, vilket har bidragit till att Sida, SIWI och företagen har valt att fortsätta och mångdubbla detta samarbete.

Charlotte Petri Gornitzka talade om vikten av att stödja förändringsagenter inom företagen. Projektet visar även att förändringarna bidrar till ökad lönsamhet vilket ger en tydlig hållbarhet och incitament till ytterligare ansträngningar. Startbidraget till det första projektet var ett planeringsbidrag om 250 000 kronor från Sida, en förhållandevis liten insats, som i dag har övergått till ett mångmiljonprojekt och visar på den katalytiska förmåga som projektet har haft.

Hållbarhet lönar sig

Sofie Gunolf framhävde att ensam inte alltid är stark utan samarbete kan bidra till stor förändring och samtidigt vara en konkurrensfördel. Viktiga framgångsfaktorer har varit mätbarheten och transparensen inom projektet vilket är viktigt för att få med företagen på tåget. Till exempel går det att mäta hur mycket vatten fabrikerna sparar vilket sedan gör det lättare att räkna ut hur mycket pengar de sparar. Ägarskapet är en annan viktig framgångsfaktor för projektet och det är lokala leverantörer som har bidragit med den största förändringen.

SIWI och Indiska är tillsammans med bland andra H&M, IKEA och Axel Johnson med i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, som samordnas av Sida sedan 2013. Inom nätverket lyfts STWI ofta fram som ett gott exempel på hur man kan samarbeta för hållbar utveckling inom en specifik bransch. Förhoppningsvis kan samarbetet inspirera till liknande framtida initiativ också inom andra branscher.

STWI är ett tydligt exempel på att hållbarhet lönar sig. Företagen sparar pengar och bidrar till bättre miljö och arbetsförhållanden samtidigt som Sida lär sig nya arbetsmetoder och ser stor utvecklingsnytta.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />