Sjutton personer i affärskläder poserar för en gruppbild.

Medlemmarna i Swedish Leadarship for Sustainable Development samlade på Sida. I nätverket ingår ett tjugotal företag och tre expertorganisationer.

Foto: Johanna Hanno

Nyhet

Samarbete med näringslivet krävs för en hållbar utveckling

Uppdaterad: 29 maj 2015

I höst antas FN:s nya mål för hållbar utveckling och för att uppfylla dem har näringslivet en viktig roll att spela. Vid ett seminarium på Sida diskuterades hur företag och biståndsaktörer kan samarbeta.

2015 har ibland kallats för "superutvecklingsåret" eftersom det i år hålls tre internationella konferenser som är avgörande för de kommande årens arbete med hållbarhetsfrågor. I juli hålls ett möte kring utvecklingsfinansiering i Addis Abeba, i september ska FN:s nya utvecklingsmål som ersätter Milleniemålen antas i New York, och i december är det dags för klimatmöte i Paris.

Den röda tråden för de kommande utvecklingsmålen är ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. Målen är universella, vilket innebär att de inkluderar alla länder och aktörer och för att de ska uppfyllas måste alla delar av samhället bidra.

Hållbarhet är lönsamt

Företagens roll i hållbarhetsarbetet var temat på ett seminarium som Sida arrangerade den 28 maj. I panelen deltog medlemmar ur nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development som består av ett tjugotal företag och tre expertorganisationer. Tillsammans med Sida arbetar de för en hållbar global utveckling och minskad fattigdom. Paneldeltagarna var överens om att utvecklingsagendan och företagens behov att bedriva hållbara affärer ofta går hand i hand.

– Om vi ska kunna driva framgångsrika affärer på lång sikt krävs stabila och tillförlitliga marknader och då måste NGOs, företag, politiker och civilsamhället dra åt samma håll, sade Jörgen Haglind, informationsdirektör på Tetra Laval.

Genom utvecklingsprojektet Food for Development har Tetra Laval skaffat sig erfarenhet av att jobba i partnerskap med myndigheter.

– Det funkar jättebra i Sverige eftersom Sida har en fantastisk förståelse för att vi måste jobba tillsammans i partnerskap men på ett globalt plan, till exempel inom FN-systemet, finns en stor skepsis mot vad företagen egentligen kan bidra med.

Gemensamma mål

Även Lars Appelqvist, VD för Löfbergs, vittnade om att det krävs samarbete för att nå ett hållbart samhälle. För Löfbergs handlar det bland annat om att stärka jordbrukets kapacitet och anpassa det till klimatförändringarna eftersom det i framtiden inte kommer att gå att odla kaffe på samma platser som i dag.

– Genom att reducera klimat- och miljöpåverkan ökar vår lönsamhet på lång sikt, men det gäller att våga tänka långsiktigt och blicka runt hörnet.

Niklas Gustavsson, hållbarhetschef på Volvo Group, berättade om när företaget ville växa i Afrika men stötte på problem eftersom det rådde brist på utbildad arbetskraft. Då vände man sig till Sida. Nu har Volvo inlett ett samarbete med Sida och det amerikanska biståndsorganet USAID för att skapa yrkesutbildningar för mekaniker i bland annat Etiopien och Zambia som lever upp till arbetsmarknadens behov. De kommande fem åren planerar de tre parterna att skapa yrkesutbildningar i tio afrikanska länder.

Moderatorn Mia Odabas frågade om biståndsorgan verkligen ska ägna sig åt att hjälpa företagarna med deras affärer.

– Anledningen till att Sida samarbetar med näringslivet är samma som för Sidas arbete överlag – att nå största möjliga utvecklingsnytta. Ibland sammanfaller det med företagens mål. När till exempel företagens behov av utbildad arbetskraft stämmer överens med våra behov av jobb åt unga kan vi göra saker tillsammans, sade Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Viktigt att diskutera "elefanterna i rummet"

Men hon påpekade att man vid partnerskap med den privata sektorn också måste våga diskutera "elefanterna i rummet", som till exempel skattefrågan. De flesta låginkomstländer behöver öka sina skatteinkomster för att finansiera sin utveckling och Charlotte efterlyste fler företag som betalar skatt de i länder där de bedriver sin verksamhet.

– För att samarbetet ska vara trovärdigt över tid måste vi våga utmana svenska aktörer i de här frågorna.

Hon fick medhåll från Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, som påpekade att det inte handlar om enskilda bolags verksamhet utan om övergripande systemfrågor. Där kan det finnas målkonflikter.

– Vi måste fråga oss om de affärsmodeller vi har är hållbara. Det handlar inte bara om teknikutveckling utan vi måste också diskutera konsumtionssamhället.

Niklas Gustavsson från Volvo höll med om att det finns "elefanter" att hantera och nämnde koldioxidutsläpp från transportsektorn som ett sådant problem.

– Volvos ambition är att finnas även år 2050 och har man fordon som släpper ut så mycket koldioxid som våra bilar gör så måste man ta på sig ledartröjan. Vi tror till exempel på elektriska bussar och tillverkar inte längre dieselbussar för den svenska marknaden.

Deltagarna var överens om att det är ambitiöst och tålmodigt arbete inom den egna verksamheten såväl som modiga partnerskap med andra som är vägen framåt.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />