Sex ungdomar sitter på marken på ett torg, marken är kritmålad i som en jättestor regnbågsflagga.

På den Internationella Dagen mot Homofobi och Transfobi (IDAHOT) målar studenter Bangkoks gator i regnbågens färger. Debatter, påverkansmöten och presskonferenser äger rum med stöd av bland andra Sida genom Plan, Unesco, ambassaden och lokala HBTQ-nätverk.

Foto: UNESCO Bangkok

nyhet

Ny rapport ska underlätta stöd till hbtq-ungdomar

Uppdaterad: 16 maj 2015

I samband med den Internationella Dagen mot Homofobi och Transfobi den 17 maj släpper barnrättsorganisationen Plan en Sida-stödd rapport om hur organisationer på bästa sätt kan stödja hbtq-ungdomar runt om i världen. Dessutom driver Plan, även det med svenskt stöd, ett projekt mot mobbning av hbtq-ungdomar i thailändska skolor.

Att jobba mot diskriminering av homo- och bisexuella, trans- och queerpersoner (hbtq) är i många länder något av det svåraste man kan göra. Fördomarna är ofta djupt rotade och skär igenom hela samhällsstrukturen.

Barnrättsorganisationen Plan släpper nu rapporten "Strengthening support to LGBTIQ adolescents" med stöd av Sida. Rapporten fokuserar på situationen i utvecklingsländer och ger ingående förslag och rekommendationer för hur organisationer och andra aktörer kan agera för att förbättra situationen för hbtq-ungdomar.

- Det är snarare regel än undantag att de som identifierar sig som homo, bi, trans eller queer mobbas och diskrimineras. Värst är det för barn och unga, säger Sara Österlund som arbetar som rådgivare för barn och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter på Plan.

Hbtq-ungdomar ofta osynliga

Trots att de mänskliga rättigheterna gäller alla och överallt, är "homosexuella handlingar" förbjudna i 78 länder. I sju länder kan homosexuella handlingar till och med straffas med döden. Plans rapport visar att i samhällen där systematiska kränkningar och brutalt våld mot hbtq-personer förekommer, utsätts ungdomar för särskilt höga risker.

- Dessa ungdomar är ofta helt osynliga – både i den officiella statistiken och i utvecklingsprogram finansierade av utländska aktörer, säger Sara Österlund som är smärtsamt medveten om att det är svårt att ändra på traditionella normer och värderingar.

Kränkningar vanligt

Rapporten visar att även i länder med en mer liberal lagstiftning så förföljs, mobbas och trakasseras unga Hbtq-personer. I rapporten ges ett exempel från Thailand där Plan, tillsammans med UNESCO, under 2014 gjorde en undersökning som bland annat visade att en tredjedel av de elever som identifierade sig som Hbtq hade blivit utsatta för fysiska kränkningar och en fjärdedel för sexuella kränkningar. Hela sju procent av de tillfrågade uppgav att de försökt ta sitt liv.

Joacim Carlson som är handläggare på Sidas enhet för stöd till det civila samhället säger:

- Vi måste arbeta på många olika nivåer för att skapa acceptans för allas lika värde och rätt att vara sig själva, oavsett sexualitet eller könsidentitet. Plans arbete är viktigt och når utsatta ungdomar i en period i livet då man söker sin identitet och är särskilt sårbar. Den här rapporten och den särskilda dagen sätter fokus på frågan.

Projekt mot mobbning

För att följa upp undersökningen i Thailand finansierar nu Sida ett program som syftar till att stoppa mobbning och könsbaserat våld i skolmiljö, med särskilt fokus på hbtq-ungdomar.

Programmet genomförs av Plan i samarbete med UNESCO och lokala hbtq-nätverk, och riktar sig till beslutsfattare, personal i utbildningssektorn och 6 000 barn och ungdomar från skolor i tre regioner i Thailand. Genom programmet arbetar man för att förändra attityder kring könsnormer och könsbaserat våld, inklusive våld mot hbtq-ungdomar. Bland annat har rektorer och lärare fått utbildning, och ett system tas fram för att kunna rapportera kränkningar med sin mobiltelefon.

Lokalkännedom och förankring viktigt

Enligt Plans rapport är det viktigt för organisationer som vill arbeta för unga hbtq-personers rättigheter att förstå den lokala kontexten och att ha ett nära samarbete med ungdomarna själva. I de fall sådana existerar ska man också jobba nära lokala hbtq-organisationer.

- Även om lokala organisationer gör stor skillnad är det avgörande att även större globala aktörer – som UNICEF och UNESCO, men även Plan – tar tydlig ställning och satsar resurser på denna utsatta grupp, säger Sara Österlund.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />