Nyhet

Sida avslutar stödet till EcoEnergy

Uppdaterad: 11 maj 2015

Sida kommer att avsluta stödet till bolaget EcoEnergys projekt för sockerproduktion i Tanzania. Anledningen är att bolaget inte lyckats uppfylla de villkor Sida ställt för fortsatt finansiellt stöd.

Trots sin stora potential att bidra till utvecklingen av Tanzania så släpar utvecklingen i jordbrukssektorn efter och behovet av att hitta nya lösningar är stort. EcoEnergys projekt har som mål att utveckla sockerproduktionen för den inhemska marknaden och att skapa tusentals jobb.

Sida beslutade i januari 2014 att stödja EcoEnergys projekt och inför det beslutet gjordes en gedigen utredning av utvecklingseffekterna, marknadsmöjligheten och Sida anlitade externa advokater och andra experter för att genomlysa verksamheten.

Ny investerare har inte hittats
Stödet till projektet har getts i form av att Sida har lämnat säkerhet för ett kommersiellt lån. Sidas stöd har varit villkorat av att projektet fortskrider och når ett antal uppställda mål. Ett av de viktigaste var att EcoEnergy inom en given tidsram skulle kunna presentera en strategisk investerare. Eftersom bolaget inte har kunnat göra det så kommer Sida nu att avsluta det aktuella stödet. Sida har hittills betalat ut 50 miljoner kronor av totalt planerade 120 miljoner.

- Utvecklingsprojekt innebär ett risktagande, men av de tusentals insatser Sida stödjer är det ovanligt med den här typen av motgångar, säger Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning som har handlagt stödet.

Diskussioner om fortsättningen
Sida för nu diskussioner med bland annat banken som har gett lånet och den tanzaniska regeringen om vägen framåt för att avveckla engagemanget och få så stor nytta som möjligt för befolkningen i Tanzania. Den mark som EcoEnergy har hyrt för att kunna genomföra projektet kommer att återgå till den tanzaniska staten 2017 ifall projektet inte tar ny fart.

Sidas ledning har också gett internrevisionen i uppdrag att granska stödet till EcoEnergy för att myndigheten ska lära sig av erfarenheterna. Granskningen beräknas vara genomförd under hösten 2015 och ska omfatta riskbedömning och beslutsfattandet, men också hur den här typen av insatser ska redovisas.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />