En tjej hoppar längdhopp framför en blå vägg som det står "Ge hopp åt varenda unge" på.

Action Square på Peace & Love 2012 fylldes av aktiviteter, som här där det gällde att hoppa långt - för att ge utsatta barn hopp för framtiden!

Foto: Peace & Love festivalen

nyhet

9 maj: Europadagen

Uppdaterad: 8 maj 2015

2015 har av EU utsetts till det första Europaåret för utvecklingssamarbete. Den 9:e maj äger den så kallade Europadagen rum och runt om i Sverige planeras aktiviteter.

– Under 2015 äger flera viktiga globala processer rum. Milleniemålen avslutas, nya globala utvecklingsmål tar vid och det genomförs flera stora internationella möten kring klimat och hur utvecklingen ska finansieras. Därför är 2015 ett bra år för att lyfta utvecklingsfrågorna, säger Anna Cory som ansvarar för Sidas planering under Europaåret.

Syftet med Europaåret är att öka kunskapen om den globala utvecklingen, men också att stimulera till ökad debatt och diskussion om biståndet, vart det går och vilka resultat som uppnås.

– EU vill öka medvetenheten hos människor i medlemsländerna om utvecklingsfrågor och i förlängningen få fler att engagera sig. Här i Sverige är kunskapen om biståndet generellt god, däremot är det nog få som känner till vad EU gör, fortsätter Anna Cory.

Pengar att söka

Sida koordinerar aktiviteterna under Europaåret och har fått i uppdrag att dela ut EU-medel till organisationer och andra som vill nå ut till allmänheten. Hittills har ett tiotal programpunkter planerats in under året, men fortfarande finns möjlighet att söka pengar.

En av dem som sökt och fått pengar är Action Square som är en mötesplats och digital plattform för människor som vill förändra världen och som också utgör en del av Peace & Love-festivalen i Borlänge (äger rum 2-4/7).

– Vi kommer att skapa en scen för diskussioner under festivalen där olika organisationer får utrymme att möta festivaldeltagarna och berätta om hur de arbetar med bistånd och globala frågor. Tanken är sen att vi ska kunna finnas med och nå ut till unga människor också i andra sammanhang, berättar Jonas Eriksson på Peace and Love.

Starkt engagemang

En annan arrangör inom ramen för Europaåret är Härryda kommun som gjort Europadagen (9e maj) till en dag om utvecklingsfrågor. I Härryda finns sedan tidigare ett starkt internationellt engagemang, bland annat så är kommunen en diplomerad Fair Trade City och en av Sveriges så kallade Millenniekommuner (en kommun som bidrar till att nå FN:s Millenniemål).

– Huvudsyftet med dagen är att lyfta kommunens internationella arbete och samtidigt inspirera medborgarna till att engagera sig ideellt. Vi vill visa att det är meningsfullt att engagera sig och att det går att göra skillnad, förklarar Markus Bolechowski Franklin som är projektledare i Härryda kommun.

En av deltagarna under Europadagen i Härryda är Johan von Schreeb som var med och grundade Läkare utan Gränser i Sverige. Lokala organisationer kommer också att berätta om vad de gör.

– Genom att på det här sättet lyfta de globala frågorna så kan vi visa att man också kan göra skillnad på lokal nivå och att det finns många olika sätt att engagera sig, fortsätter Markus Bolechowski Franklin.

Så här söker du pengar

Det finns fortfarande möjlighet att söka pengar för kommunikationsaktiviteter under Europaåret. Programmet ska vara utåtriktat. Till det som kan finansieras hör bland annat resekostnader för medverkande. Mer information om hur du ansöker hittar du i blocket i anslutning till den här artikeln.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />