• I höst antas FN:s nya mål för hållbar utveckling och för att uppfylla dem har näringslivet en viktig roll att spela. Vid ett seminarium på Sida diskuterades ...
  • Textilbranschen är en av de mest vattenslukande verksamheterna i världen, men ett samarbete i Indien mellan SIWI, Sida och företagen Indiska, Lindex och ...
  • Programmet Pyoe Pin som erhåller svenskt stöd har fått en av British Expertise International Awards´ prestigefyllda utmärkelser. Pyoe Pin får priset för sina ...
  • I samband med den Internationella Dagen mot Homofobi och Transfobi den 17 maj släpper barnrättsorganisationen Plan en Sida-stödd rapport om hur organisationer ...
  • Sida har beslutat att ge stöd till omfattande verksamheter för kvinnors rättigheter i Egypten – ett av världens mest ojämställda länder. Cirka 22 miljoner ...
  • Sida kommer att avsluta stödet till bolaget EcoEnergys projekt för sockerproduktion i Tanzania. Anledningen är att bolaget inte lyckats uppfylla de villkor ...
  • Efter mer än ett års kamp mot ebola, förklaras Liberia nu fritt från smittan. Lättnaden är stor i ett land som levt i konstant rädsla. Nu väntar en period av ...
  • Det är på lokal nivå som människor framför allt märker av klimatförändringarna. Därför måste forskningen bidra till att länka vanliga människors erfarenheter ...
  • 2015 har av EU utsetts till det första Europaåret för utvecklingssamarbete. Den 9:e maj äger den så kallade Europadagen rum och runt om i Sverige planeras ...
  • När den internationella pressfrihetsdagen uppmärksammas runt om i världen den 3 maj riktas fokus mot säkerheten för journalister. Sida stödjer flera program ...