A woman with a grey head-scarf holding up and reading a booklet.

En kvinna bläddrar i rapporten från den omfattande befolkningsundersökning som offentliggjordes i maj 2015. Nästa år planeras en officiell folkräkning.

Foto: Sida

nyhet

Sida-sponsrad undersökning visar på ung befolkning

Uppdaterad: 8 juni 2015

För första gången sedan 1970-talet har Somalia nu en tillförlitlig befolkningsstatistik som kan hjälpa myndigheter att anpassa sociala tjänster och infrastruktur till befolkningen. Den nyligen publicerade undersökningen visar att befolkningen är mycket ung och större än vad man tidigare har trott.

Somalia har nu en formellt beräknad befolkningsmängd på 12,3 miljoner. En Population Estimation Survey for Somalia (PESS) genomfördes mellan oktober 2013 och mars 2014 och offentliggjordes i maj 2015. Det är den första hushållsundersökningen av den här omfattningen som har genomförts på flera decennier och den visar bland annat att Somalias befolkning är drygt en miljon större än FN:s tidigare uppskattningar.

Undersökningen, som bland annat har finansierats av Sida, har samlat in information från 250 000 hushåll i städer, på landsbygden, bland nomader samt i läger för internflyktingar. Det har gjort att man nu kan uppskatta befolkningens storlek i olika delar av landet och klassificera den utifrån ålder, kön, flyktingstatus, rörlighet, rösträtt, hushållets storlek, fertilitet och dödlighet, utsatthet, tillgång till grundläggande tjänster, utbildning och sysselsättning.

Ung befolkning kräver investeringar i utbildningssektorn

Undersökningen visar att nästan tre fjärdedelar av befolkningen är under 30 år och att 46 procent är under 15 år. Siffrorna visar att det krävs investeringar i ungdomar för att se till att de har möjlighet till utbildning och arbete.

En annan markant upptäckt är att ungefär hälften av den kvinnliga befolkningen är i fertil ålder (15-49 år). En så stor andel mödrar och potentiella mödrar kräver investeringar i mödrahälsovård och hälsoupplysning för att minimera riskerna för att kvinnor dör under graviditet eller vid förlossning. Detta är särskilt viktigt i Somalia där en av tolv kvinnor dör av graviditetsrelaterade orsaker.

Undersökningen visar också att 42 procent av befolkningen bor i tätorter, 23 procent på landsbygden och 9 procent i flyktingläger, medan 26 procent av befolkningen är nomader.

Decennier sen senaste folkräkningen

På grund av konflikter och krig gjordes de senaste mer omfattande försöken att samla in befolkningsuppgifter i Somalia 1975 och 1985. Bägge folkräkningarna brottades med stora utmaningar – från den första folkräkningen kom endast knapphändiga uppgifter och resultaten från den andra folkräkningen publicerades aldrig. Bristen på tillförlitlig statistik har tvingat regeringen och dess partners att i stället använda grova uppskattningar vilket har gjort det svårt att rikta humanitära och biståndsinsatser till de samhällen som bäst behöver dem.

Den nya befolkningsstatistiken kan användas på många olika sätt och till exempel hjälpa regeringen och dess samarbetspartners att fördela resurser mellan olika distrikt utifrån befolkningens storlek och sammansättning, till exempel antalet barn eller internflyktingar. Den kan också användas för att ta fram realistiska utvecklingsplaner, mäta ekonomiska framsteg och göra jämförelser mellan regioner och mellan män och kvinnor.

Arbetet med befolkningsundersökningen har också bidragit till att förbättra somaliska myndigheters och institutioners kapacitet att använda statistiken för att kontrollera och utvärdera sitt arbete.

Statistik underlättar för myndigheterna

När resultatet lanserades sa Somalias vice premiärminister, Omar Arteh, att informationen kommer att göra det lättare för myndigheterna att utforma och anpassa sina utvecklingsprogram.

– När vi beslutade att genomföra en befolkningsundersökning berodde det på att vi såg ett mycket stort behov av grundläggande information, så att våra planer kan baseras på den verkliga situationen. Vi banar nu väg för den officiella folkräkning vi har föreslagit för 2016, vilket är ett gigantiskt företag i ett land som Somalia, säger Omar Arteh.

Undersökningen har finansierats av Sverige, Storbritannien, USA, Afrikanska utvecklingsbanken, Norge, Danmark, EU, Norska flyktingrådet, Afrikanska unionen och FN. Undersökningen leddes av UNFPA.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />